CENSOS D'AQUÀTIQUES I MARINES HIVERNANTS A LA VALL DEL RIDAURA


Cens 1999
Cens 2000
Cens 2001
Cens 2002
Cens 2003
Cens 2004
Cens 2005
Cens 2006
Cens 2007
Cens 2008
Cens 2009
Cens 2010
Cens 2011
Cens 2012
Cens 2013
Cens 2014
Cens 2015
Cens 2016
Cens 2017
Cens 2018


NOTA: El primer any en participar oficialment en el cens d’aquàtiques hivernants va ser el 2001 i no es va prospectar la costa, zona que s’ha incorporat en els anys posteriors, malgrat que el grau de cobertura ha estat condicionat per la disponibilitat d’observadors.
Pel que fa als anys 1999 i 2000, les dades facilitades corresponen a un recull fet a posteriori de les anotacions que teníem a les nostres llibretes de camp. Per això no hi figuren dades d’espècies comunes, com les gavines (Larus sp.) o els corbs marins (Phalacrocorax sp.).
Les estimacions del nombre de repicatalons (Emberiza schoeniclus) estan basades en les dades obtingudes de les diverses sessions d’anellament portades a terme als dormidors d’aquesta espècie a la vall.Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Darreres observacions   Anuaris   Anellament   SOCC   PERNIS   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  

www.000webhost.com