Inici   Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Anellament   Anuaris   Censos   SOCC   PERNIS   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2018.

  Cigonya negra (Ciconia nigra)
  Rascletó (Porzana parva)
  Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
  Gavià  caspi (Larus cachinnans)
  Becut (Numenius arquata)
  Fraret (Fratercula arctica)
  Pela-roques (Tichodroma muraria)
  Pardal roquer (Petronia petronia)

GENER,   FEBRER,   MARÇ

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016,   2017  i   2018


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

MARÇ/2019

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 10/03/19, un exemplar front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


La baldriga cendrosa (Calonectris diomedea). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 16/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 20/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 13/03/19.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 04, 08/03/19, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 02/03/19 sis, els dies 03, 07, 11 i 13/03/19 dos, els dies 08, 16, 17 i 20/03/19 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 03/03/19, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 04/03/19 cinc, els dies 08 i 10/03/19 un, el 16/03/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/03/19, un exemplar front punta Prima, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/03/19, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels martinets blancs (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars l'11/03/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Albert Compaña Sabrià, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 02, 03, 04 i 08/03/19, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/03/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/03/19, tres exemplars en vol sobre la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l'01/03/19.

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 08/03/19, un gran estol de més de cinquanta exemplars en direcció nord front la cala de l'Ametller. (Pau Barnés)
El 17/03/19, un estol de vint-i-set exemplars en direcció nord front Punta Prima. (Jpsep Ma Bas Lay)


Alguns dels capons reials (Plegadis falcinellus), el 08/03/19. Foto: Pau Barnés.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 17/03/19, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de dos mascles i tres femelles el 02/03/19 i un mascle i quatre femelles el 03/03/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Albert Compaña Sabrià, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01 i 02/03/19, una femella a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels xarxets (Anas crecca), l'01/03/19, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 17/03/19, un mascle a la desembocadura del Ridaura i el mateix o un altre al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


El xarrasclet (Anas querquedula), a la desembocadura del Ridaura. Foto: Manel Alvarez Cros.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 17/03/19, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i, els dies 13 i 16/03/19, a més, un segon mascle. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 02/03/19, un exemplar front el camí de ronda de S'Agaró. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/03/19, dos mascles i una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)


La parella d'ànec cullerot (Anas clypeata), l'01/03/19.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 13/03/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El morell de cap roig (Aythya ferina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L'01/03/19, un exemplar a les Barnades, a Santa Cristina d'Aro; primera i primerenca citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


Un milà negre (Milvus migrans), el 02/03/19 a l'abocador de Solius.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 21/03/19, un exemplar sobre la bassa del Dofí, de Castell d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 04/03/19, un exemplar atropellat a la C-31, a Santa Cristina d'Aro. (Deborah Pinto, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/03/19, un mascle prop de la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 10/03/19, un exemplar prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 10/03/19, un exemplar prop de la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 04/03/19, un exemplar sobre Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 02/03/19, dues parelles a sengles penya-segats de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels falcons pelegrins (Falco peregrinus), el 02/03/19. Foto: JOsep Ma Bas Lay.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 14/03/19, dos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(54). Rascletó (Porzana parva)
El 10/03/19, una femella a la desembocadura del Ridaura; onzena citació de l'espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


El rascletó (Porzana parva). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 17/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; Primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 20/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 10/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell)
Els dies 11, 12 i 16/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 18/03/19 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)


El corriol petit (Charadrius dubius), el 10/03/19. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L'11/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(75). Becut (Numenius arquata)
El 02/03/19, un exemplar sobre el Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encalçat per un gavià argentat. Quarta observació a la vall. La darrera datava de 1988. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 20/03/19, l'exemplar continua al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01 i 17/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11/03/19 dos. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 20/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/03/19.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 08/03/19, una cinquantena d'exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(86'). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 03/03/19 s'observa un adult amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (4AL4) al dret. Aquest ocell va ser marcat el 24/05/12, com un mascle adult, a l'illa britànica de Guernsey del canal de la Mànega. Els dies 19, 20 i 26/03/1616 i 05/08/17, ja s'havia observat a l'abocador de Solius i el 17/03/17, al port de Sant Feliu de Guíxols.(Carlos Alvarez Cros)

(102). Xot (Otus scops)
El 05/03/19, un exemplar canta prop del mas Candell, a Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/03/19, un exemplar a la zona de Les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 10 i 11/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'01/03/19, una femella a la bassa del Dofí; el 09/03/19, un mascle. (Núria Formatger Masferrer, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El blauet (Alcedo atthis), el 09/03/19. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/03/19, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/03/19, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 10/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; l'11/03/19 dos. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/03/19, dos exemplars prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro; el 17/03/19 un. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/03/19, un exemplar prop de de can Pata. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels picots garsers petits (Alcedo atthis), el 16/03/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 13/03/19, diversos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 07/03/19, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 07/03/19, dos exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
L'01/03/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera i primerenca citació primaveral. (Alex Lizano Mesa)


La cuereta groga (Motacilla flava), el 02/03/19. Foto: Alex Lizano Mesa.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 04 i 16/03/19, almenys un exemplar al Ridaura, prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 10/03/19, s'observa una parella copulant a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Rosa Matesanz Torrent)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(1"). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
El 20/03/19, continua l'exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Albert Compaña Sabrià, Manel Alvarez Cros)

Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)
El 03/03/19 el primer exemplar de l'any al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


La sargantana cuallarga (Psammodromus algirus).FEBRER/2019

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 07/02/19, dos nius ocupats prop de la punta d'en Bosch; un d'ells per una femella adulta marcada com a tal (E57) a Callella de la Costa, al 2016. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 09/02/19, un exemplar reproductor marcat (E32) prop de la punta d'en Bosch; havia estat anellat com a femella de primer any, el 29/10/15, al dormidor d'Arenys de Mar. (Josep Ma Bas Lay)


Els corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcats. Fotos: Ricard Guriérrez Benítez i Josep Ma Bas Lay.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 23/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, que es mou al Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/02/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


El martinet blanc (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 18, 19, 23, 24 i 25/02/19, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04, 15 i 24/02/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 04/02/19.

(18'). Cigonya negra (Ciconia nigra)
Els dies 15 i 16/02/19, un exemplar prop de la bassa del Dofí, a Castell d'Aro; tercera observació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García, Enric Badosa)

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 22/02/19, vint-i-dos exemplars en direcció nord front punta Prima, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/02/19, vint-i-un exemplars en direcció nord front S'Agaró. (Josep Ma Bas Lay)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 27/02/19, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro amb un màxim de tres mascles i quatre femelles el 03/02/19 i dos mascles i cinc femelles el 22/02/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 20 i 21/02/19, tres femelles i un mascle a la bassa del Dofí; els dies 24 i 26/02/19, una femella. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


Els xarxets (Anas crecca), el 03/02/19, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 25/02/19, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 11 i del 15 al 27/02/19, a més, un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La femella d'ànec cullerot (Anas clypeata), el 04/02/19 i el mascle l'11/02/19.

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Els dies 01, 11 i 15/02/19, un exemplar tipus femella a Panedes, Llagostera; els dies 10 i 22/02/19, un mascle. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet)


L'arpella pàl·lida (Circus cyaneus), l'01/02/19. Foto: Jaume Ramot García.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/02/19, un exemplar a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/02/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/02/19, un exemplar a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/02/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
L'11/02/19, un exemplar de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; interessant citació hivernal. (Joan Goy)
El 22/02/19, un exemplar de fase clara al Mas Nou, a Platja d'Aro. (Jordi Soler Ramionet)


L'àguila calçada (Aquila pennata) marcat. Foto: Joan Goy.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 07/02/19, una parella a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. Un dels exemplars havia estat anellat a Canet d'Adri com a poll al 2015 per Gabriel de Jesús Pinho. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 08/02/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/19, una parella a un penya-segat de Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus) marcat. Foto: Ricard Guriérrez Benítez.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 17/02/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 23/02/19, un exemplar al Ridaura,m a l'alçada del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


El becadell (Gallinago gallinago), el 23/02/19.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 02, 08, 09 i del 22al 25/02/19, l'exemplar continua al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 07/02/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 07/02/19, dos exemplars front Sant Feliu de Guíxols. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 09/02/19, cinc exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 23/02/19, trenta-nou exemplars front Punta Prima, a Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 07/02/19, fins a tres exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i S'agaró. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 09/02/19, fins a tres exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i la punta d'en Bosch. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels frarets (Fratercula arctica). Foto: Ricard Guriérrez Benítez.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 25/02/19, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 03, 09, 10 i 22/02/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 02, 10 i 13/02/19, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 09/02/19, una femella, el 16/05/19, un exemplar. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 08/02/19, un exemplar prop de la bassa del Dofí; el 16/02/19, no menys de dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/02/19, un mascle a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/02/19, un mascle prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/02/19, un exemplar entre can Dalmau i can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Una femella de picot garser petit (Dendrocopos minor), el 10/02/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181''). Pela-roques (Tichodroma muraria)
El 07/02/19, un exemplar a prop de la punta del Cap de Mort, a Sant Feliu de Guíxols. Tercera citació a la vall. (Emma Guinart, Ricard Guriérrez Benítez, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)


El Pela-roques (Tichodroma muraria). Fotos: Ricard Guriérrez Benítez.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 25/02/19, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


Els lluers (Carduelis spinus).

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 05/02/19, s'observa la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acompanyada nou pollets. Aquest és el novè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall. (Núria Formatger Masferrer)
El 21/02/19, s'observa una segona parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acompanyada d'almenys vuit pollets. (Rosa Matesanz Torrent)


La llocada d'oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 06/02/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(1"). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
El 27/02/19, continua l'exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica) copulant, el 18/02/19.

Fagina, gorjablanc (Martes foina)
El 20/02/19, es troba un exemplar mort prop de can Revell Petit, a Sant Feliu de Guíxols. (Elena Vicenç)


La fagina (Martes foina). Foto: Elena Vicenç.

Toixó (Meles meles )
El 03/02/19, un exemplar prop de Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols. (Juan Pujol)

Dofí mular (Tursiops truncatus)
El 19/02/19 apareix un exemplar mort a la platja de Sant Pol. (Xavier Llebrers Torrent)


Dofí mular (Tursiops truncatus). Foto: Xavier Llebrers Torrent.

Dofí llistat (Stenella coeruleoalba)
El 20/02/19 apareix un exemplar mort a la platja Gran de Platja d'Aro . (Esther Callol)


Dofí llistat (Stenella coeruleoalba). Foto: Esther Callol.
GENER/2019

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 08, 10 i 30/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/01/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
L'11/01/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 02/01/19. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay, Xavier Barneda, Raül Calderón Alvarez, Alex Lizano, Marc Julià, Pol Vaqué, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 26, 27, 28 i 31/01/19, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/01/19.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 10/01/19, un exemplar prop de l'Hípica de Castell d'Aro; l'11/01/19, sobrevola el Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


La cigonya blanca (Ciconia ciconia), el 10/01/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim d'un mascle i quatre femelles els dies 08, 10 i 11/01/19, el 12/01/19, una femella. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent, Alex Lizano)
El 12/01/19, continua el mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 13/01/19, quatre mascles i set femelles, el 18/01/19, dos mascles i tres femelles, els dies 19 i 22/01/19, tres mascles i quatre femelles, el 20/01/19, tres exemplars, el 26/01/19 sis exemplars, els dies 27, 30 i 31/01/19 continua la presència. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Pol Vaqué)


El mascle de xarxet (Anas crecca), el 02/01/19, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 31/01/19, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay, Xavier Barneda, Rosa Matesanz Torrent)


La femella d'ànec cullerot (Anas clypeata), el 02/01/19.

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
El 12/01/19, una femella a Panedes, Llagostera; el 18/01/19, un mascle i una femella, el 30/01/19, un immadur. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Antoni Mariné)


El mascle i la femella d'arpella pàl·lida (Circus cyaneus), el 18/01/19. Fotos: Jordi Soler Ramionet.

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 04 i 06/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/01/19, un exemplar al Parc dels Bombers de Castell d'Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 26/01/19, una femella adulta prop de can Bada, a Castell-Platja d’Aro . (Núria Formatger Masferrer)
El 26/01/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


La femella d'esparver (Accipiter nisus), el 26/01/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 27/01/19, a l'autovia, a l'alçada de Platja d'Aro, s'observa l'exemplar marcat la primavera passada com a poll nascut prop de Font Picant, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L?aligot (Buteo buteo) marcat. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 28/01/19, un exemplar de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; interessant citació hivernal. (Joan Goy)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 27/01/19, una parella a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 03/01/19, almenys un exemplar canta al càmping Riembau. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/01/19, dos exemplars prop del Remei. (Jaume Ramot García)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 04/01/19, set exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; l'11/01/19, un, el 12/01/19, tres, el 13/01/19, vint-i-vuit, el 14/01/19 setze, el 26/01/19 quaranta-cinc, el 27/01/19 seixanta-set. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


Tres de les fredelugues (Vanellus vanellus).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 04, 05 i 27/01/19, l'exemplar és al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La xivita (Tringa ochropus), el 04/01/19, a la bassa del Dofí.

(86'). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 27/01/19, a l'abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plà stic blau amb inscripció blanca (F.T) a la tíbia dreta i anella de plà stic negra, sense inscripció a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14. Ja havia estat observat a l'abocador el 07/02/15, el 30/01/16, el 07/02/16, els dies 12, 13 i 19/03/16 i el 29/01/17.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià  fosc (Larus fuscus) marcat.

(86''). Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 05/01/19, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus).

(86'''). Gavià caspi
El 19/01/19, a l'abocador de Solius, s'observa almenys un exemplar de segon any i un de tercer any. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians caspis (Larus cachinnans).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Alex Lizano, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 03, 04, 13, 14, 18, 26 i 28/01/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 08/01/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 31/01/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
El 03/01/19, un exemplar a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/19, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10 i 26/01/19, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/01/19, un exemplar entre Sant Amanç i la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols. (Mònica López García)
El 24/01/19, dos exemplars a Castell d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 27 i 28/01/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, (Carlos Alvarez Cros)
El 30/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


La puput (Upupa epops), el 03/01/19.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 19/01/19, un exemplar prop del Paladium de Platja d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 27/01/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 29 i 30/01/19, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 29/01/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 18/01/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El grasset de muntanya (Anthus spinoletta).

(196'). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 02/01/19, encara l'exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


El pardal roquer (Petronia petronia), el 02/01/19.

(1"). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
El 31/01/19, continua l'exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica), el 02/01/19.

(5'). Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)
El 27/01/19, un exemplar, a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols . (Mònica López García)


L'agapornis de Fischer (Agapornis fischeri). Foto: Mònica López García.

Esquirol (Sciurus vulgaris)
El 03/01/19, un exemplar als jardins de l'Hostal de La Gavina, a S'Agaró. (Carlos Alvarez Cros)
Inici   Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Anuaris   Anellament   Censos   SOCC   PERNIS   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  Free web hostingWeb hosting

www.000webhost.com