Inici   Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Anellament   Anuaris   Censos   SOCC   PERNIS   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2018.

 Calàbria grossa (Gavia immer)
  Capó reial (Plegadis falcinellus)
  Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
  Gavià  caspi (Larus cachinnans) (21/01/18),   (27/01/18) ,   (18/03/18)
  Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
  Mussol banyut (Asio otus)
  Cercavores (Prunella collaris)
  Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
  Pinsà mec (Fringilla montifringilla) (02/01/18),   (16/03/18)

GENER,   FEBRER,   MARÇ,   ABRIL

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016  i   2017


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

ABRIL/2018

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 01 i 02/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 03, 06, 07 i 17/04/18, un, el 12/04/18 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Francesc Farran García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 02/04/18.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
L'11/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura­; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


El martinet ros (Ardeola ralloides). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02 i 14/04/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 05, 06, 17 i 18/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11 i 12/04/18, un, el 08/04/18, quatre. (Manel Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran García, Núria Formatger Masferrer)
El 06/04/18, un exemplar front la cala del Vigatà de Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)


Els martinets blancs (Egretta garzetta), a la desembocadura del Ridaura, l'01/04/18.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 06 i 07/04/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran García)
El 04/04/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encara l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L'11/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat, el 04//04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
Els dies 01, 02 i 05/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/04/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'agró roig (Ardea purpurea), l'01/04/18.

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
Els dies 01 i 05/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí; del 02 al 04/04/18 s'observa al Ridaura, a l'alçada de can Bada i el 04/04/18, també fins al 09/04/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, on dorm junt amb esplugabous. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


El capó reial (Plegadis falcinellus), l'01/04/18.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Els dies 04, 05, 08, 09 i 10/04/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 15/04/18, una femella i un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Aniol Negre Albertí)

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Els dies 01 i 05/04/18, un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El xarrasclet (Anas querquedula), l'01/04/18.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 17/04/18, una femella i un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 06/04/18, un exemplar sobre S'ant Miquel d'Aro, a Santa Cristina d'Aro. (Franck Lehmans)
El 15/04/18, dos exemplars prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 08/04/18, un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 10, 11 i 14/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'arpella vulgar (Circus aeruginosus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 14/04/18, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


L'esparver cendrós (Circus pygargus). Foto: Jaume Ramot García.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 06/04/18, un exemplar entre Canyet i la punta d'en Bosch. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/04/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 08/04/18, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


El falcó mostatxut (Falco subbuteo). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Els dies 02 i 15/04/18, un exemplar a un prenya-segat de Sant Feliu de Guíxols . (Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 14/04/18, un exemplar prop del restaurant Can Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
Els dies 01 i 07/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 03/04/18, quatre, el 09/04/18, set, del 12 al 14/04/18 dos. (Raül Calderon Alvarez, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 14/04/18, cinc exemplars a la platja de Sant Pol. (Toni Strubell Trueta)


Els cames-llargues (Himantopus himantopus), el 09/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60'). Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
El 14/04/18, dos exemplars a la platja Gran de Platja d'Aro; quarta citació d'aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)


Els bec d'alena (Recurvirostra avosetta).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01, 02 i 07/04/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 02 i 04/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cro, Rosa Matesanz Torrents)
El 17/04/18, dos exemplars a Bufaganyes, a Santa Cristina d'Aro (Toni Strubell Trueta).


El corriol petit (Charadrius dubius), l'01/04/18.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 01, 02, 04, 07, 11, 17 i 18/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, David Segarra Mediavilla, Núria Formatger Masferrer)
El 06/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 07, 09, 12 i 14/04/18, un. (Francesc Farran García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


El becadell comú (Gallinago gallinago), l'01/04/18. Foto: Manel Alvarez Cros.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 12 i 14/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La gamba-roja vulgar (Tringa totanus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
L'11/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


Una de les gambes verdes (Tringa nebularia). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 02, 04, 09, 10 i 11/04/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 02/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; l'11/04/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 07 i 09/04/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de can Bada. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Les xivites (Tringa ochropus), el 02/04/18. Foto dreta: Manel Alvarez Cros.

(80). Valona (Tringa glareola)
El 17/04/18, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


Dues de les valones (Tringa glareola). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 04/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/04/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 12, 14, 17 i 18/04/18, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 04/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 02/04/18, una trentena d'exemplars front S'Agaró . (Joep Ma Bas Lay)

(92). Tudó (Columba palumbus)
El 02/04/18, prmers polls volanders, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Polls volanders de tudó (Columba palumbus), el 02/04/18.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 02/04/18, un exemplar prop del castell de Solius; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 12/04/18, un exemplar canta sota la Roca de Malvet, a Santa Cristina d'Aro. (Jofre de Febrer Bonilla)
El 14/04/18, un exemplar canta prop del Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Eudald Pujol Buxó)

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 13/04/18, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Eudald Pujol Buxó)


El mussol banyut (Asio otus). Foto: Eudald Pujol Buxó.

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 18/04/17, diversos exemplars sobre el Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Jaume Ramot García)

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 15 i 16/04/18, una parella a la pollancreda de davant de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El mascle de picot garser petit (Dendrocopos minor), el 15/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
L'11/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 09/04/18, un mascle al Ridaura, a l'alçada de can Bada; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


La cuereta groga (Motacilla flava), el 09/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(135'). Cercavores (Prunella collaris)
El 02/04/18, un exemplar a Roca Ponça, a Santa Cristina d'Aro; segona citació d'aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)


El cercavores (Prunella collaris). Foto: Jaume Ramot García.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
L'11/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació prenupcial. (Jaume Ramot García)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 02/04/18, un mascle prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03 i 11/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; el 09/04/18, un mascle i una femella. (Rosa Matesanz Torrent)


La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 02/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 08/04/18, cinc exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 13/04/18, sis exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 14/04/18, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 17/04/18, tres exemplars prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 18/04/18, diversos. ( Núria Formatger Masferrer)


un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), el 08/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 04/04/18, un exemplar a can Juanals, a les Eroles, a Castell d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 04/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(165). Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
El 12/04/18, un exemplar cantant a la zona de Pedralta; sisena citació a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 14/04/18, un mascle prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/04/18, un mascle prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


La tallareta vulgar (Sylvia communis), el 15/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 03/04/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)


El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), el 03/04/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 15/04/18, un exemplar prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un altre al Golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro; primeres citacions de l'any. (Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer)
El 16/04/18, un exemplar prop de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), al Golf Costa Brava. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 10/04/18, un exemplar, prop del de can Terrades, a Santa Cristina d'Aro. (Xavier Idígora Planas)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 09/04/18, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/04/18, un exemplar, probablement pertanyent a la subespècie balear L. s. badius, prop del de can Terrades, a Santa Cristina d'Aro. (Xavier Idígora Planas)
El 17/04/18, un exemplar prop del mas Candell de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


Els capsigranys (Lanius senator), el 09/04/18 i el 10/04/18. Foto esquerra: Rosa Matesanz Torrent. Foto dreta: Xavier Idígora Planas.

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
El 18/04/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec mut (Cairina moschata), el 02/04/18. Foto: Manel Alvarez Cros.MARÇ/2018

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 23/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
Del 26 al 28/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/03/18, cinc, el 30/03/18, dos, el 31/03/18 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 30/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 23/03/18.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 10, 15, 16, 17, 26, 29 i 30/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 20 i 20/03/18, deu, els dies 22 i 31/03/18, tres, el 23/03/18 quatre, els dies 25 i 27/03/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García, Manel Alvarez Cros)
El 17/03/18, un exemplar en vol, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 30 i 31/03/18, dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El martinet blanc (Egretta garzetta), menjant un cranc americà.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 21 i 23/03/18. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran, Manel Alvarez Cros)
El 31/03/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encara l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02 i 23/03/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/03/18, un exemplar en vol sobre la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea), marcat, el 16/03/18.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 29/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros)


L'agró roig (Ardea purpurea).

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 23/03/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(19'). Capó reial (Plegadis falcinellus)
A primera hora del matí del 23/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. Més tard se'n compta fins dinou; setena citació a la vall i xifra rècord. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 25 i 26/03/18, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 27/03/18, dos, els dies 29 i 31/03/18, un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 30 i 31/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)


Els capons reials (Plegadis falcinellus). Foto dreta: Núria Formatger Masferrer.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
Del 15 al 23/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Francesc Farran)


L'ànec griset (Anas strepera), el 17/03/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Fins el 29/03/18, presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 05/03/18. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer)


Una parella de xarxets comuns (Anas crecca), el 10/03/18.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 25/03/18, primeres llocades a la vall, al Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)


Les llocades d'ànec dollverd (Anas platyrhynchos). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 07/03/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec cuallarg (Anas acuta). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Els dies 27 i 28/03/18, un mascle, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 29/03/18 dos femelles i cinc mascles, el 31/03/18, dos mascles. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)


El xarrasclet (Anas querquedula), el 28/03/18 i els set, el 29/03/18.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 05/03/18, un exemplar a l'abocador de Solius; primera citació de l'any. (Carlos Alvarez Cros)


El milà negre (Milvus migrans).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 17/03/18, quatre exemplars sobre Castell d'Aro; primera citació primaveral. (Jaume Ramot García)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 15/03/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 15/03/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació de l'any. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17, 20 i 28/03/18, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 23 i 29/03/18, un. (Francesc Farran, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


El cames-llargues (Himantopus himantopus) a la desembocadura del Ridaura.

(61). Torlit (Burhinus oedicnemus)
El 02/03/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 10/03/18, dos exemplars, en vol, a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/03/18, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
L'11/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l'any. (Josep Ma Bas Lay)
El 15/03/18, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 16, 30 i 31/03/18, un. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/18, un exemplar al Ridaura, prop del pont del Remei. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 20 i 31/03/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 22/03/18 dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)


El corriol petit (Charadrius dubius), el 30/03/18.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 27/03/18, dos exemplars a Riuet, a Platja d'Aro. (JOsep Ma Bas Lay)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 04, 05 i 10/03/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 05, 06 i 08/03/18, dos exemplars a la bassa del Dofí; els dies 04, 06, 09, 10, 11, 17, 21 i 30/03/18, un, el 07/03/18 quatre. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Mònica López García, Jaume Ramot García)
Els dies 12, 14 i 15/03/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 17, 18, 19 i 21/03/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23/03/18 tres. (Francesc Farran, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 05/03/18 a la bassa del Dofí.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 31/03/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 03 i 28/03/18, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García)
El 18/03/18 un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 23/03/18, dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torren, Núria Formatger Masferrert)
Els dies 25 i 28/03/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 18/03/18 a la bassa del Dofí.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Els dies 23 i 28/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
L'11/03/18, un gran estol barrejat amb baldrigues front la platja de Sant Pol. (Pere Baucells Colomer)
El 12/03/18, una cinquantena front Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/03/18, no menys de cent cinquanta exemplars front l camí de ronda de S'Agaró. (Ricard Gutiérrez Benítez, Xevi Puig, Emma Guinart)

(85'). Gavina corsa (Larus audouinii)
Els dies 02 i 07/03/18, un exemplar, a la platja Gran de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La gavina corsa (Larus audouinii). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 17/03/18, a l'abocador de Solius, un exemplar amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic groc amb inscripció negraa (HXE31) al tars dret. Aquest ocell va ser marcat com a poll, el 2014, a Alemanya, a quasi 1.500 Km de distància.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(86'''?). Gavià caspi?
El 18/03/18, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans).

(102). Xot (Otus scops)
El 16/03/18, un exemplar canta a Santa Cristina d'Aro; primera citació de l'any. (David Segarra Mediavilla)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 31/03/18, diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, a Platja d'Aro i al Parc dels Estanys; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí)

(110). Ballester (Apus melba)
El 16/03/18, primera citació de l'any a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 16/03/18, encara presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


El blauet (Alcedo atthis), el 16/03/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/03/18, un mascle a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
L'11/03/18, un exemplar, prop de la desembocadura del Ridaura i un altres a can Porvensal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 31/03/18, un exemplar cantant i tamborinant a la pollancreda de davant de can Provençal, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El picot garser petit (Dendrocopos minor). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 02/03/18, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i altres dos a la desembocadura del Ridaura; primeres citacions de l'any. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 02/03/18, diversos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro i un a la desembocadura del Ridaura; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(181'). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 10 i 17/03/18, almenys un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou; el 23/03/18, almenys dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26 i 30/03/18, una parella fa niu al Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou. (Carlos Alvarez Cros)


El mascle i la femella de pica-soques blau (Sitta europaea), el 26/03/18, al niu.

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 02/03/18, almenys dues femelles prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 18 i 28/03/18, almenys una. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; primera citació a aquest indret. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/03/18, un mascle al mas Candell de Platja d'Aro; primera citació a aquest indret. (Rosa Matesanz Torrent)


Una de les femelles de pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 02/03/18, i al Parc dels Estanys, el 16/03/18.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 02/03/18, almenys una femella a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 02/03/18, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02, 08 i 15/03/18, tres exemplars prop del Tennis d'Aro; el 04/03/18, una parella; el 19/03/18, tres masccles i una femella. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 07/03/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)
L'11/03/18, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Josep Ma Bas Lay)


Un dels lluers (Carduelis spinus), el 04/03/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
El 17/03/18, encara l'exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; del 20 al 31/03/18, és a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


L'ànec mut (Cairina moschata), el 20/03/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
El 28/03/18, un exemplar (i un possible híbrid) al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria).FEBRER/2018

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 18/02/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)


El artinet blanc (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars el 21/02/18, vuit el 26/02/18 i onze el 27/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 24/02/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encara l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12, 17 i 23/02/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 09/02/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de set exemplars els dies 03 i 25/02/18 i onze el 18/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de nou exemplars el 08/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/02/18, un mascle a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels xarxets (Anas crecca), el 08/02/18 a la bassa del Dofí, nevant. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 09/02/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 03 i 09/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis). Foto: Manel Alvarez Cros.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 23/02/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/02/18, un exemplar mort a Solius, a Santa Cristina d'Aro. (Toni Strubell Trueta)

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 17/02/18, un adult a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03, 16, 17 i 18/02/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; l'11/02/18 tres. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04, 09, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí­; el 28/02/18, tres. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 22, 27 i 28/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; el 25/02/18, cinc. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 09/02/18 a la bassa del Dofí.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 28/02/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 09, 10 i 11/02/18 és ­al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/02/18 a la bassa del Dofí.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 16/02/18, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
L'11/02/18, a l'abocador de Solius, un exemplar amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (VAW6) al tars dret. Aquest ocell probablement va ser marcat a Dinamarca.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(86''). Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 03/02/18, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(93). Gavot (Alca torda)
L'11/02/18, un exemplar front punta Prima, a Platja d'Aro. (Joan Bohigas, Joan Ventura Linares)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10, 18 i 26/02/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 03/02/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/02/18, un exemplar al jardí de la casa de les Punxes de Sant Pol. (Toni Strubell Trueta)
El 14/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 27/02/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 17/02/18, l'exemplar leucístic, amb el cap i les primàries externes blancs, a Panedes, Llagostera, ja observat per Jaume Ramot García, el 13/12/17. (Carlos Alvarez Cros)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 09/02/18, almenys una femella entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; el 17/02/18, dos mascles i dues femelles, els dies 23 i 25/02/18, dues femelles. (Carlos Alvarez Cros)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 24/02/18, un mascle i una femella al Ridaura, prop de can Bada, a Castell d'Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 25/02/18, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/02/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El mascle de lluer (Carduelis spinus), el 24/02/18. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(0'''). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 20/02/17, la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, acompanya tres pollets. Aquest és el vuitè any consecutiu de reproducció en llibertat de l'espècie a la vall. (Núria Formatger Masferrer)


Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(1). Ànec mut (Cairina moschata)
Del 23 al 27/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)


L'ànec mut (Cairina moschata).

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 03, 11, 18 i 23/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria), el 03/02/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.
GENER/2018

(2). Calàbria grossa (Gavia immer)
El 20/01/18, un exemplar de primer hivern front la desembocadura del Ridaura. Tercera observació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La calàbria grossa (Gavia immer). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 10, 28 i 29/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran, Carlos Alvarez Cros)


El artinet blanc (Egretta garzetta), el 29/01/18.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars el 28/01/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran)
Els dies 02, 03, 04, 05, 11, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 27 i 29/01/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Mònica López García)
El 27/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/01/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de tres mascles i set femelles els dies 03 i 22/01/18 i onze exemplars els dies 09, 11 i 19/01/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 12 i 20/01/18, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 13 i 28/01/18 vuit, el 14/01/18, set, els dies 21, 25, 27 i 29/10/18 dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Francesc Farran)


Alguns dels xarxets (Anas crecca), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 28 i 29/01/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 28/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 13/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 20 i 29/01/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 21/01/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/18, un exemplar prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


L'esparver (Accipiter nisus), el 20/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 04/01/18, un exemplar de forma clara prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


L'àguila calçada (Aquila pennata).

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 14/01/18, un exemplar a Roca Ponça. (Jaume Ramot García)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jaume Ramot García.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 02/01/18, dos exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/18, un estol de vint-i-un exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


Les fredelugues (Vanellus vanellus), el 27/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 03, 04, 09, 14, 18 i 19/01/18, dos exemplars a la bassa del Dofí; els dies 05, 13 i 26/01/18, un, el 10/01/18, tres, l'11/01/18 sis. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 02 i 04/01/18, tres exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; els dies 05, 19, 20 i 25/01/18, dos, els dies 12, 13, 22 i 29/01/18 un. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 07/01/18, un o dos exemplars a la riera de Salenys, a Santa Cristina d'Aro . (Aniol Negre Albertí)
El 21/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La becada (Scolopax rusticola), el 21/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 03, 09, 11, 14, 18, 25, 29 i 30/01/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí­. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 04/01/18, l'exemplar és al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(86'''?). Gavià caspi?
El 21/01/18, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de segon any. (Carlos Alvarez Cros)Els gavians caspis (Larus cachinnans).

El 27/01/18, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any amb la vuitena primària de l'ala esquerra, mudada. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans) amb una primària mudada.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 19/01/18, a l'abocador de Solius, un exemplar de segon any, amb una rapala al bec. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/01/18, dos exemplars entre els Carcaixells i Pedralta, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Parra Cuenca, Aniol Negre Albertí, Mònica López García, Francesc Farran)
Els dies 02, 20, 21 i 27/01/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/01/18, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 18/01/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
El 02/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/01/18, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 11, 12, 13, 15, 16, 25, 26 i 28/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)
Els dies 11 i 21/01/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/01/18, un exemplar al costat del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/01/18, un exemplar prop del restaurant Els Tinars, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 21/01/18, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 27/01/18, dos exemplars prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


Una de les puputs (Upupa epops), el 13/01/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 13 i 28/01/18, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/01/18, dos exemplars prop del restaurant Mas Roure. (Xavier Parra Cuenca)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Els dies 02 i 05/01/18, no menys de tres exemplars (un mascle i dues femelles) entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 04, 12, 19 i 28/01/18, almenys una femella, el 27/01/18, dos mascles i una femella. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les femelles de pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 02/01/18 i un mascle el 05/01/18.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
Els dies 06 i 10/01/18, diversos exemplars menjant a uns verns del costat del pont sobre el Ridaura, al vèrtex sud-oest del Parc dels Estanys. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)
Els dies 14 i 15/01/18, diversos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 28/01/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 29/01/18, almenys un exemplar a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El durbec (Coccothraustes coccothraustes).

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 14 i 22/01/18, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 03/01/18, un estol de dotze exemplars, lluny de qualsevol massa o corrent d'aigua dolça, prop de S'Agaró, al costat del bicicarril. (Carlos Alvarez Cros)
Inici   Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Anuaris   Anellament   Censos   SOCC   PERNIS   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  Free web hostingWeb hosting

000webhost logo