Inici   Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Anellament   Anuaris   Censos   SOCC   PERNIS   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  

                      DARRERES OBSERVACIONS INTERESSANTS. ANY 2018.

  Calàbria grossa (Gavia immer)
  Gavià  caspi (Larus cachinnans) (21/01/18),   (27/01/18)
  Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
  Pinsà mec (Fringilla montifringilla)

GENER ,   FEBRER

També podeu veure les del anys: 2005,   2006,   2007,   2008,   2009,   2010,   2011,   2012,   2013,   2014,   2015,   2016  i   2017


En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d'evidències de cria de noves espècies.

FEBRER/2018

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 18/02/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


El artinet blanc (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de tres exemplars el 03/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/02/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, encara l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 12 i 17/02/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 09/02/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de exemplars el 03/02/18 i onze el 18/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de nou exemplars el 08/02/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 17/02/18, un mascle a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels xarxets (Anas crecca), el 08/02/18 a la bassa del Dofí, nevant. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
El 09/02/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta).

(40'). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 03 i 09/02/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


L'astor (Accipiter gentilis). Foto: Manel Alvarez Cros.

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 17/02/18, un adult a l'abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 03, 16, 17 i 18/02/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; l'11/02/18 tres. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 09/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí­. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Un dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 09/02/18 a la bassa del Dofí.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 16/02/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí; els dies 09, 10 i 11/02/18 és ­a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


La xivita (Tringa ochropus), el 03/02/18 a la bassa del Dofí.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 16/02/18, un exemplar a la platja Gran de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La gavina capnegra (Larus melanocephalus).

(86'). Gavià fosc (Larus fuscus)
L'11/02/18, a l'abocador de Solius, un exemplar amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (VAW6) al tars dret. Aquest ocell probablement va ser marcat a Dinamarca.(Carlos Alvarez Cros)


El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(86''). Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 03/02/18, a l'abocador de Solius, s'hi observa un exemplar. (Carlos Alvarez Cros)

(93). Gavot (Alca torda)
L'11/02/18, un exemplar front punta Prima, a Platja d'Aro. (Joan Bohigas, Joan Ventura Linares)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10 i 18/02/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 03/02/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 06/02/18, un exemplar al jardí de la casa de les Punxes de Sant Pol. (Toni Strubell Trueta)
El 14/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(197). Pinsà comú (Fringilla coelebs)
El 17/02/18, l'exemplar leucístic, amb el cap i les primàries externes blancs, a Panedes, Llagostera, ja observat per Jaume Ramot García, el 13/12/17. (Carlos Alvarez Cros)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 09/02/18, almenys una femella entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; el 17/02/18, dos mascles i dues femelles. (Carlos Alvarez Cros)

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 03, 11 i 18/02/18, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d'Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)


La tórtora domèstica (Streptopelia risoria), el 03/02/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.
GENER/2018

(2). Calàbria grossa (Gavia immer)
El 20/01/18, un exemplar de primer hivern front la desembocadura del Ridaura. Tercera observació d'aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)


La calàbria grossa (Gavia immer). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 10, 28 i 29/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran, Carlos Alvarez Cros)


El artinet blanc (Egretta garzetta), el 29/01/18.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, amb un màxim de cinc exemplars el 28/01/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Aniol Negre Albertí, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran)
Els dies 02, 03, 04, 05, 11, 13, 14, 19, 21, 25, 26, 27 i 29/01/18, al Parc dels Estanys de Platja d'Aro, es torna a observar l'exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Mònica López García)
El 27/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/01/18.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim de tres mascles i set femelles els dies 03 i 22/01/18 i onze exemplars els dies 09, 11 i 19/01/18. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 12 i 20/01/18, cinc exemplars al Parc dels Estanys de Platja d'Aro; els dies 13 i 28/01/18 vuit, el 14/01/18, set, els dies 21, 25, 27 i 29/10/18 dos. (Carlos Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Francesc Farran)


Alguns dels xarxets (Anas crecca), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 28 i 29/01/18, una femella al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)


L'ànec cuallarg (Anas acuta), el 28/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 13/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 20 i 29/01/18, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 21/01/18, un exemplar al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/18, un exemplar prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


L'esparver (Accipiter nisus), el 20/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 04/01/18, un exemplar de forma clara prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)


L'àguila calçada (Aquila pennata).

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 14/01/18, un exemplar a Roca Ponça. (Jaume Ramot García)


El falcó pelegrí (Falco peregrinus). Foto: Jaume Ramot García.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 02/01/18, dos exemplars entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/01/18, un estol de vint-i-un exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)


Les fredelugues (Vanellus vanellus), el 27/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 03, 04, 09, 14, 18 i 19/01/18, dos exemplars a la bassa del Dofí; els dies 05, 13 i 26/01/18, un, el 10/01/18, tres, l'11/01/18 sis. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Aniol Negre Albertí, Rosa Matesanz Torrent, Mònica López García, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 02 i 04/01/18, tres exemplars al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro; els dies 05, 19, 20 i 25/01/18, dos, els dies 12, 13, 22 i 29/01/18 un. (Carlos Alvarez Cros)


Dos dels becadells comuns (Gallinago gallinago), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(72). Becada (Scolopax rusticola)
El 07/01/18, un o dos exemplars a la riera de Salenys, a Santa Cristina d'Aro . (Aniol Negre Albertí)
El 21/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


La becada (Scolopax rusticola), el 21/01/18. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 03, 09, 11, 14, 18, 25, 29 i 30/01/18, encara l'exemplar a la bassa del Dofí­. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 04/01/18, l'exemplar és al Ridaura, a l'alçada de la depuradora de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


La xivita (Tringa ochropus), el 02/01/18 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(86'''?). Gavià caspi?
El 21/01/18, a l'abocador de Solius, s'observa dos exemplars de segon any. (Carlos Alvarez Cros)Els gavians caspis (Larus cachinnans).

El 27/01/18, a l'abocador de Solius, s'observa un exemplar de segon any amb la vuitena primària de l'ala esquerra, mudada. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià caspi (Larus cachinnans) amb una primària mudada.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 19/01/18, a l'abocador de Solius, un exemplar de segon any, amb una rapala al bec. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià argentat (Larus michahellis).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/01/18, dos exemplars entre els Carcaixells i Pedralta, a Santa Cristina d'Aro. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Parra Cuenca, Aniol Negre Albertí, Mònica López García, Francesc Farran)
Els dies 02, 20, 21 i 27/01/18, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 02/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
L'11/01/18, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels blauets (Alcedo atthis), el 18/01/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
El 02/01/18, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/01/18, un exemplar a Castell d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
Els dies 11, 12, 13, 15, 16, 25, 26 i 28/01/18, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Mònica López García)
Els dies 11 i 21/01/18, un exemplar prop del Tennis d'Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/01/18, un exemplar al costat del golf Costa Brava de Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 15/01/18, un exemplar prop del restaurant Els Tinars, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)
El 21/01/18, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 27/01/18, dos exemplars prop de can Provensal, a Santa Cristina d'Aro. (Aniol Negre Albertí)


Una de les puputs (Upupa epops), el 13/01/18 al Parc dels Estanys . Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(117'). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 13 i 28/01/18, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/01/18, dos exemplars prop del restaurant Mas Roure. (Xavier Parra Cuenca)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Els dies 02 i 05/01/18, no menys de tres exemplars (un mascle i dues femelles) entre can Barella i can Perera, a Panedes, Llagostera; els dies 04, 12, 19 i 28/01/18, almenys una femella, el 27/01/18, dos mascles i una femella. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)


Una de les femelles de pinsà mec (Fringilla montifringilla), el 02/01/18 i un mascle el 05/01/18.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
Els dies 06 i 10/01/18, diversos exemplars menjant a uns verns del costat del pont sobre el Ridaura, al vèrtex sud-oest del Parc dels Estanys. (Josep Ma Bas Lay, Jaume Ramot García)
Els dies 14 i 15/01/18, diversos exemplars prop del Tennis d'Aro. (Jaume Ramot García)
El 28/01/18, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 29/01/18, almenys un exemplar a can Llaurador, a Santa Cristina d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)


El durbec (Coccothraustes coccothraustes).

(1''''). Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
Els dies 14 i 22/01/18, un exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d'Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
El 03/01/18, un estol de dotze exemplars, lluny de qualsevol massa o corrent d'aigua dolça, prop de S'Agaró, al costat del bicicarril. (Carlos Alvarez Cros)
Inici   Introducció   Variacions   Llista   Estatus i fenologia   Noves espècies   Nous exòtics   Anuaris   Anellament   Censos   SOCC   PERNIS   Atles hivernal   Bibliografia addicional   On observar ocells a la vall   Col·laboracions  Free web hostingWeb hosting

www.000webhost.com