Inici
 

PAPALLONES NOCTURNES DE LA VALL DEL RIDAURA

Si no s'especifica altra cosa, les imatges són de Carlos Alvarez-Cros, que agraeeix encaridament l'ajut que ha tingut per part de Joan Pibernat, Jordi Dantart, Jan Tomàs i Juan José Guerrero Fernández pel que fa a identificació i taxonomia. Addicionalment, vull reiterar el meu agraïment a Jan Tomàs pels molts suggeriments i les moltes correccions fets amb paciència infinita.
  BLASTOBASIDAE
  OECOPHORIDAE
  ELACHISTIDAE
  PTEROPHORIDAE
  TORTRICIDAE
  CASTNIIDAE
  ZYGAENIDAE
  PYRALIDAE
  CRAMBIDAE
  DREPANIDAE
  LASIOCAMPIDAE
  SPHINGIDAE
  GEOMETRIDAE
  NOTODONTIDAE
  NOCTUIDAE
  SENSE IDENTIFICAR


GELECHIOIDEA
        BLASTOBASIDAE

Blastobasis phycidella
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 03/06/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i per Juan José Guerrero Fernández.

        OECOPHORIDAE

Pleurota aristella
  Prop de can Pata, Santa Cristina d'Aro, 03/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

        ELACHISTIDAE

Agonopterix sp. o Depressaria sp.
 
Identificació per Juan José Guerrero Fernández.

PTEROPHOROIDEA
        PTEROPHORIDAE

Emmelina monodactyla [?]
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Emmelina monodactyla [?]
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 11/09/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

TORTRICOIDEA
        TORTRICIDAE

Crocidosema plebejana
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 03/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

COSSOIDEA
        CASTNIIDAE

Paysandisia archon
  Prop del Tennis d'Aro, Castell d'Aro, 06/09/2017. Foto: Jaume Ramot García.
Identificada per Jan Tomàs.

ZYGAENOIDEA
        ZYGAENIDAE

Zygaena trifolii
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 22/06/06.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 22/06/06.
  Prop de can Pata, Llagostera, 18/06/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

PYRALOIDEA
        PYRALIDAE

Hypsopygia rubidalis [?]
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 10/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 09/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 09/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i Juan José Guerrero Fernández.

Bostra obsoletalis
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 03/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Stemmatophora borgialis
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Phycita sp. (roborella o torrenti)
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Acrobasis porphyrella
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
Identificada per per Juan José Guerrero Fernández.

Ematheudes punctella
  Prop de can Pata, Llagostera, 28/05/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 09/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i Juan José Guerrero Fernández.

        CRAMBIDAE

Scopariinae [?] (podria ser dels gèneres Scoparia o Eudonia)
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 02/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
Identificada per per Juan José Guerrero Fernández.

Pediasia contaminella
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 13/08/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 13/08/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Ancylolomia sp. [?]
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/08/17.
Identificació per Juan José Guerrero Fernández.

Aporodes floralis
  Tallades, Santa Cristina d'Aro, 24/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Evergestis frumentalis
  Prop de can Pata, Santa Cristina d'Aro, 28/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Sitochroa verticalis
  Les Eroles, Castell d'Aro, 31/08/16.
  Can Pata, Santa Cristina d'Aro, 05/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 26/08/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i per Juan José Guerrero Fernández.

Metasia cuencalis [?]
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 02/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 15/07/17.
Identificada per per Juan José Guerrero Fernández.

Nomophila noctuella
  Al costat de l'EDAR, Castell d'Aro, 08/09/17.
Identificada per per Juan José Guerrero Fernández.

Antigastra catalaunalis
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/10/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

DREPANOIDEA
        DREPANIDAE

Watsonalla uncinula
  Ridaura, prop de can Pata, Llagostera, 16/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/08/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i per Juan José Guerrero Fernández.

LASIOCAMPOIDEA
        LASIOCAMPIDAE

Eriogaster rimicola
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 16/09/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Gastropacha quercifolia
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

BOMBYCOIDEA
        SPHINGIDAE

Marumba quercus
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 07/05/11.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Laothoe populi
  Prop del Tennis d'Aro, Castell d'Aro, 05/07/2017. Foto: Jaume Ramot García.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Hemaris fuciformis
  Tallades, Santa Cristina d'Aro, 12/04/17.
Identificada per Jan Tomàs.

Macroglossum stellatarum
  Vall del Ridaura, 01/06/2003.
  Puig Pinell, Castell-Platja d'Aro, 22/02/2017
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

GEOMETROIDEA
        GEOMETRIDAE

Stegania trimaculata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 24/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Epirrhoe alternata
  Can Perera, Llagostera, 26/03/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Rhoptria asperaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 19/08/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Pachycnemia hippocastanaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 03/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Selenia lunularia
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 29/04/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Campaea honoraria
  Ridaura, prop de can Pata, Llagostera, 09/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros.

Adalbertia castiliaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Compsoptera opacaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 30/09/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/10/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/10/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Menophra abruptaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 10/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/10/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i per Juan José Guerrero Fernández.

Peribatodes rhomboidaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 13/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Peribatodes ilicaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/06/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Selidosema taeniolaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 23/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 30/09/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Hypomecis punctinalis
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 01/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Ectropis crepuscularia
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 10/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Xenochlorodes olympiaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/08/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 19/08/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea litigiosaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea mediaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 25/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea ochrata
  Vall del Ridaura, 27/06/04.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
  Prop de can Pata, Santa Cristina d'Aro, 02/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Idaea mustelata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 24/06/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea filicata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Idaea efflorata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Idaea alyssumata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Idaea moniliata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 25/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea albarracina [?]
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 01/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea obsoletaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 24/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 02/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 02/07/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea biselata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Idaea fuscovenosa
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 10/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/06/17.
  Ridaura, al pla de Solius, Santa Cristina d'Aro, 19/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i Juan José Guerrero Fernández.

Idaea infirmaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Idaea eugeniata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/10/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i per Juan José Guerrero Fernández..

Idaea ostrinaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Idaea rubraria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 06/08/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Scopula imitaria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 27/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Rhodometra sacraria
  Al costat de l'EDAR, Castell d'Aro, 28/09/03.
  Al costat de l'EDAR, Castell d'Aro, 28/09/03.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Lythria purpuraria
  Al costat de l'EDAR, Castell d'Aro, 20/07/03.
  Al costat de l'EDAR, Castell d'Aro, 20/07/03.
  Al costat del Ridaura, a l'alçada de la costa de l'Alou, Santa Cristina d'Aro, 03/07/17.
  Can Perera, Llagostera, 07/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat i Joan Pibernat i Juan José Guerrero Fernández.

Larentia malvata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/10/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Gymnoscelis rufifasciata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 11/09/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

NOCTUOIDEA
        NOTODONTIDAE

Clostera pigra
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 11/09/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Harpyia milhauseri
  Sant Feliu de Guíxols, 14/08/04.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros.

        EREBIDAE

Odice jucunda
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Eublemma parva
  Tallades, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Hypena lividalis
  Carrer Eres, núm. 10, Sant Feliu de Guíxols, 29/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Catocala nymphagoga
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Catocala elocata
  Ridaura, prop de can Pata, Llagostera, 25/08/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Catocala dilecta
  Ridaura, prop de can Pata, Llagostera, 25/08/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Eilema caniola
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 18/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 08/07/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Eilema sororcula
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 23/07/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 23/07/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Dysauxes punctata
  Fanals, Castell-Platja d'Aro, 28/05/17.
Identificada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Cymbalophora pudica
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 30/09/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Arctia villica
  Abocador de Solius, Llagostera, 03/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Lymantria dispar
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 25/06/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 02/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Coscinia striata
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 20/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Coscinia cribraria
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 17/08/17.
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 19/08/17.
Identificada per Juan José Guerrero Fernández.

Euplagia quadripunctaria
  Ridaura, prop de can Pata, Llagostera, 25/08/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Ocneria rubea
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 10/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Orgyia antiqua
  Ridaura, prop de can Pata, Llagostera, 29/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

        NOCTUIDAE

Autographa gamma
  Prop de can Perera, Llagostera, 25/09/16.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Synthymia fixa
  Panedes, Llagostera, 24/05/08.
  Fanals, Castell-Platja d'Aro, 15/05/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Acontia lucida
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 06/07/16.
  Can Pata, Llagostera, 09/06/17.
  Can Pata, Llagostera, 09/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Heliothis peltigera
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 24/06/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Heliothis viriplaca
  Pla de Solius, Santa Cristina d'Aro, 21/07/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Jordi Dantart i Joan Pibernat.

Helicoverpa armigera
  Abocador de Solius, Llagostera, 11/09/17.
Identificada per Carlos Alvarez-Cros. Identificació confirmada per Juan José Guerrero Fernández.

Spodoptera exigua
  Carrer Eres, núm. 10, Sant Feliu de Guíxols, 11/09/17.
Identificació per Juan José Guerrero Fernández.

        SENSE IDENTIFICAR

[?]
  Can Pata, Llagostera, 04/06/17.

Idaea sp. (podria ser I. alyssumata, I. barbuti, I. cervantaria, I. joannisiata, I. blaesi, I. contiguaria, etc.)
  Abocador de Solius, Santa Cristina d'Aro, 12/08/17.
Identificació per Juan José Guerrero Fernández.

RECURSOS D'IDENTIFICACIÓ, SISTEMÀTICA I TAXONOMIA:

Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Lepiforum: Bestimmung von Schmetterlingen (Lepidoptera) und ihren Präimaginalstadien
GeoBrinkInici
 

000webhost logo