Els ocells de la vall del Ridaura

Darreres observacions interessants. Any 2019.

A aquest web dels ocells de la vall del Ridaura, trobareu les observacions més interessants d’ocells i d’altres grups d’organismes del 2019 i d’altres anys.

* Cigonya negra (Ciconia nigra) (15/02/19), (27/04/19)
* Voltor negre (Aegypius monachus)
* Xoriguer petit (Falco naumanni) (22/04/19), (04/05/19)
* Falcó de la reina (Falco eleonorae)
* Rascletó (Porzana parva)
* Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
* Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
* Perdiu de mar (Glareola pratincola)
* Territ gros (Calidris canutus)
* Remena-rocs (Arenaria interpres)
* Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
* Becut (Numenius arquata)
* Fumarell negre (Chlidonias niger)
* Fraret (Fratercula arctica)
* Híbrid d’orenetes vulgar i cuablanca (H. rustica x D. urbicum)
* Trobat (Anthus campestris) (26/04/19), (04/05/19), (04/09/19)
* Cercavores (Prunella collaris)
* Merla roquera (Monticola saxatilis)
* Griva cerdana (Turdus pilaris)
* Pela-roques (Tichodroma muraria)
* Pardal roquer (Petronia petronia) (02/01/19),
(10/05/19)
Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)

GENER, FEBRER, MARÇ, ABRIL, MAIG, JUNY, JULIOL, AGOST, SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE

També podeu veure les del anys:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017  i 2018

En vermell les observacions de noves espècies i en blau les observacions d’evidències de cria de noves espècies.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: DESEMBRE/2019

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02 i 06/12/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/12/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
El 07/12/19, un exemplar al camí de ronda de S’Agaró. (Daniel Roca)
El 14/12/19, un exemplar als banys de can Rius, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/12/19­.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
L’11/12/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Els agrons blancs (Egretta alba). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 07/12/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Marc Julià)
L’01/12/19, dos exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/19, dos exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el 14/12/19 un. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/12/19­.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01, 03, 07, 08 i 14/12/19, dues femelles a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 06 i 15/12/19 una (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 02, 06, 08 i 15/12/19, una parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 07 i 14/12/19 dos mascles i una femella, l’11/12/19 un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Marc Julià)

Els xarxets (Anas crecca), l’01/12/19.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
De l’01 al 15/12/19, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Marc Julià)

L’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/12/19.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 06/12/19, un exemplar a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/12/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 09/12/19, una parella fent vols nupcials i lliurament de presa prop de Castell d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 09/12/19, una parella prop de Solius, a Santa Cristina d’Aro (Àlex Prat Varela)
El 14/12/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels falcons pelegrins (Falco peregrinus), el 09/12/19. Foto: Jaume Ramot García.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 02/12/19, no menys d’onze exemplars prop de can Perera, a Panedes; el 06/12/19 quatre. (Carlos Alvarez Cros)

Dues de les fredelugues (Vanellus vanellus), el 04/12/19.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 06 i 07/12/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 14/12/19 un. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Els becadells comuns (Gallinago gallinago), el 07/12/19.

(87). Gavià argentat (Larus michahellis)
El 14/12/19, a l’abocador de Solius, s’observa un exemplar de segon any, amb una anella negra amb inscripció blanca (AS1D) al tars esquerre. Aquest ocell havia estat anellat com a poll a Xixón, Astúries, el 29/07/18 i, per tant, pertany a la raça “lusitanius“. Aquesta és una de les escasses citacions d’ocells d’aquest origen a la Mediterrània. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 03/12/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
El 06/12/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 14/12/19, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 15/12/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(114). Puput (Upupa epops)
L’01/12/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10 i 14/12/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 14/12/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 06/12/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR; darrera i molt tardana citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(146′). Griva cerdana (Turdus pilaris)
El 07/12/19, almenys un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

La griva cerdana (Turdus pilaris). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 09/12/19, dos exemplars a la Baga del Montclar. (Natàlia Pérez Ruiz)

(198). Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
El 14/12/19, un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El pinsà mec (Fringilla montifringilla).

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 15/12/19, encara l’exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Marc Julià)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), el 06/12/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

Emperador divagant (Anax ephippiger)
El 09/12/19, un mascle a cala Rovira; primera citació catalana d’aquesta espècie al mes de desembre. (Iván Izquierdo)

L’emperador divagant (Anax ephippiger). Foto: Iván Izquierdo.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: NOVEMBRE/2019

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
L’01/11/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 02 i 22/11/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 12/11/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 09, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 25 i 29/11/19 un. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Òscar Oliva, Raül Calderón Alvarez)
El 30/11/19, un exemplar a l’escollera del Port d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta), l’01/11/19­.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
Els dies 12 i 30/11/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Francesc Farran García)

L’agró blanc (Egretta alba), el 12/11/19­. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro amb un màxim de cinc exemplars el 25/11/19. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Òscar Oliva, Raül Calderón Alvarez, Francesc Farran García)
El 09/11/19, un exemplar sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 15 i 25/11/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; els dies 29 i 30/11/19 dos. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 03/11/19­.

(25). Ànec griset (Anas strepera)
El 22/11/19, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec griset (Anas strepera)­.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 02 i 13/11/19, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04 i 15/11/19 dues, els dies 12 i 17/11/19 un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 27 i 29/11/19, dues femelles a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 16, 19, 22, 24 i 30/11/19 tres (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran García)

Un dels xarxets (Anas crecca), el 04/11/19, al Parc dels Estanys.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 01, 03 i 04/11/19, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 08, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 29 i 30/11/19 una, el 23/11/19 un mascle i una femella. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Òscar Oliva, Francesc Farran García)

L’ànec cullerot (Anas clypeata), el 02/11/19­.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
El 16/11/19, un exemplar a l’abocador de Solius; segona citació hivernal a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El milà negre (Milvus migrans).

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 17/11/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; data tardana per l’espècie. (Núria Formatger Masferrer)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 09/11/19, un exemplar juvenil a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/11/19, un dels joves astors anellats aquest any, queda presoner en entrar a un galliner de Sant Feliu de Guíxols. Un cop capturat, fou alliberat sa i estalvi. (David Miret Martí, Jaume Ramot García)
El 30/11/19, un exemplar a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 19/11/19, una femella a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 24/11/19, una femella a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/11/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Raül Calderón Alvarez)

L’esparver (Accipiter nisus). Foto: Eudald Pujol Buxó.

(64′). Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
El 22/11/19, un estol de nou exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 24/11/19, no menys de quinze exemplars prop de can Perera, a Panedes; el 25/11/19 onze, el 29/11/19 dotze. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/11/19, un exemplar a Santa Cristina d’Aro. (Jaume Ramot García)

Algunes de les fredelugues (Vanellus vanellus)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
Els dies 02, 04 i 08/11/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19, 20 i 21/11/19, dos exemplars a la bassa del Dofí; el 23/11/19 un. (Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El becadell comú (Gallinago gallinago), el 08/11/19­.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 15, 17 i 25/11/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

(86′). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 23/11/19, a l’abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plàstic blau amb inscripció blanca (F.T) a la tíbia dreta i anella de plàstic negra, sense inscripció a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14.
Ja havia estat observat a l’abocador el 07/02/15, el 30/01/16, el 07/02/16, els dies 12, 13 i 19/03/16, el 29/01/17 i el 27/01/19.(Carlos Alvarez Cros)

El gavià fosc (Larus fuscus) marcat.

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de dos exemplars el 18/11/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Òscar Oliva)
El 07/11/19, un exemplar al Cap de Mort, a Sant Feliu de Guíxols. (Clàudia Auladell Quintana)
L’11/11/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 17, 19, 20, 21, 22 i 25/11/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 22/11/19­.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 24/11/19, un exemplar prop de la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 23/11/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; dada molt tardana. (Carlos Alvarez Cros)

(135′). Cercavores (Prunella collaris)
Els dies 07 i 08/11/19, un exemplar entre Romanyà de la Selva i Bell-Lloch, a Santa Cristina d’Aro; tercera citació d’aquesta espècie a la vall. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa, Albert Mallol Camprubí, Carlos Alvarez Cros)

El cercavores (Prunella collaris), el 08/11/19­.

(173). Reietó (Regulus regulus)
El 07/11/19, quatre exemplars sota els Carcaixells . (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(204). Trencapinyes comú(Loxia curvirostra)
L’01/11/19, diversos exemplars a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro. (Toni Strubell Trueta)

(204′). Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
El 12/11/19, un exemplar a la riera de can Riera, a Romanyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro; sisena citació d’aquesta espècie a la vall. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 24/11/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El durbec (Coccothraustes coccothraustes).

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 30/11/19, encara l’exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Òscar Oliva, Francesc Farran García)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica). Foto: Manel Alvarez Cros.

(1″). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
Del 09 al 27/11/19, un exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Òscar Oliva)

L’ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: OCTUBRE/2019

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 27/10/19, set exemplars front Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02, 03, 07, 12, 14, 20, 26, 28, 29 i 30/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/10/19 quatre, els dies 27 i 29/10/19 dos. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Michel Delleré, Carlos Alvarez Cros, Martine Oriella, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01 i 21/10/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09 i 16/10/19, un exemplar al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)

El martinet blanc (Egretta garzetta), el 02/10/19­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 03/10/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 07/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Michel Delleré)

Els agrons blancs (Egretta alba)­. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 01, 02, 04 i 06/10/19. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Michel Delleré, Martine Oriella)
El 04/10/19, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/10/19, dos exemplars a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Rosa Matesanz Torrent)
El 15/10/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), el 02/10/19­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(24). Ànec xiulador (Anas penelope)
Els dies 01, 02, 05 i 06/10/19, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

L’ànec xiulador (Anas penelope), l’01/10/19­. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 03, 19, 20 i 21/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 04/10/19, dos exemplars a la bassa de can Torras, a Panedes, Llagostera; el 25/10/19, un (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 28, 30 i 31/10/19, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 29/10/19 un (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Fabró Marcet)

El xarxet (Anas crecca), el 03/10/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

(28). Ànec cuallarg (Anas acuta)
Els dies 18 i 21/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec cuallarg (Anas acuta)

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 02, 06, 09, 16, 25, 27, 28 i 30/10/19, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 26 i 29/10/19 una. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 04 i 18/10/19, les dues femelles són a la desembocadura del Ridaura; els dies 10, 12, 14, 17, 20 i 21/10/19 una. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Els dos ànecs cullerots (Anas clypeata), el 02/10/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(36). Milà reial (Milvus milvus)
El 27/10/19, un exemplar a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

El milà reial (Milvus milvus).

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 19/10/19, dos exemplars al pla de Solius. (Àlex Lizano Mesa)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 03/10/19, un mascle jove a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros)
El 18/10/19, un exemplar a can Llaurador. (Carlos Alvarez Cros)

L’esparver (Accipiter nisus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 26/10/19, almenys un exemplar sobre Castell d’Aro. (Jpsep Ma Bas Lay, Marcel Franquesa)
El 31/10/19, un exemplar sobre Sant Feliu de Guíxols. (Jpsep Ma Bas Lay)

L’àguila calçada (Aquila pennata), el 26/10/19. Foto: Marcel Franquesa.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 17/10/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El corriol petit (Charadrius dubius). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(68). Territ variant (Calidris alpina)
El 06/10/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Fabró Mracet, Immaculada Pujol Torrebadell, Carlos Alvarez Cros)

El territ variant (Calidris alpina), el 06/10/19. Foto: Jaume Fabró Mracet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 27/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Núria Formatger Masferrer)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 02, 03, 07, 08, 11, 14 i 17/10/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García)

La xivita (Tringa ochropus), el 02/10/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

(105). Gamarús (Strix aluco)
L’01/10/19, un exemplar entre Roca Ponça i els Carcaixells d’en Dalmau. (Jaume Ramot García)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 09/10/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres exemplars els dies 03, 06, 07, 09, 12 i 13/10/19. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Michel Delleré, Martine Oriella)
Els dies 01, 02, 04, 06, 11, 12, 14 i 21/10/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L’01/10/19, un exemplar en vol front el camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torent)
Els dies 02, 16 i 17/10/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 09 i 31/10/19, un exemplar al camí de ronda de S’Agaró. (Rosa Matesanz Torrent)
El 18/10/19, un exemplar a punta Prima. (Rosa Matesanz Torrent)

El blauet (Alcedo atthis), el 02/10/19­ a la bassa del Dofí. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 25/10/19, un exemplar a la resclosa de can Slavador, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/10/19, un exemplar prop de la bassa de les Reinetes, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 31/10/19, un mascle a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Jaume Fabró Marcet)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 31/10/19. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(129). Titella (Anthus pratensis)
El 21/10/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 16/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(148). Tord comú (Turdus philomelos)
El 16/10/19, no menys de setanta exemplars prop de can Llaurador, menjant fruits d’aladern de fulla estreta i de ginebró. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(149). Tord ala-roig (Turdus iliacus)
El 30/10/19, un exemplar prop de la Cova d’en Daina, a Romanyà de la Selva, Santa Cristina d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(161). Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
El 16/10/19, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 29/10/19 almenys un exemplar prop del puig de la Ginesta, a Llagostera. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 16/10/19 un exemplar prop del Ridaura, a l’laçada d’Àrids Massachs. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 29/10/19 un exemplar prop del puig de la Ginesta, a Llagostera. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 17/10/19, diversos exemplars al torrent de Canyet, prop de can Clarà, a Castell d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 17/10/19, no menys de nou exemplars prop de Can Salvador, a Santa Cristina d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 27/10/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Martine Oriella)
El 29/10/19 diversos exemplars prop del puig de la Ginesta, a Llagostera. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(205). Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
El 17/10/19, almenys un exemplar al torrent de Canyet, prop de can Clarà, a Castell d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 17/10/19, diversos exemplars prop de Can Salvador, a Santa Cristina d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 29/10/19 diversos exemplars prop del puig de la Ginesta, a Llagostera. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)
El 31/10/19 diversos exemplars a la riera del mas Riera, a Rmonyà de la Selva, a Santa Cristina d’Aro. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 29/10/19, encara l’exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), el 02/10/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

(1). Serp de mar (Ophisurus serpens)
El 12/10/19, un exemplar front la desembocadura del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

La serp de mar (Ophisurus serpens). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.

(Mutinus elegans)
El 02/10/19, al jardí d’una casa del Mas Cabanyes de Sant Feliu de Guíxols, continuen sortint exemplars d’aquest estrany bolet procedent del continent americà. (Dolors Piqué Perfontan, David Miret Martí)

Els Mutinus elegans, el 02/10/19. Foto: Dolors Piqué Perfontan.

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: SETEMBRE/2019

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
L’01/09/19 un exemplar de segon any i un de primer al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 04, 07, 10, 11, 17 i 18/09/19, almenys el juvenil; el 05/09/19 un segon any. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/09/19­.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 19, 22, 23, 24 i 29/09/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 05, 06, 15, 16, 18 i 26/09/19 tres, els dies 03, 04, 13 i 14/09/19 cinc, els dies 07, 10, 11, 12 i 17/09/19 quatre, el 08/09/19 sis, els dies 27, 28 i 30/09/19 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 05, 08 i del 12 al 17/09/19 i els dies 22, 24, 27 i 28/09/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Idígora Planas, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta)­ l’01/09/19.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 14/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

L’agró blanc (Egretta alba)­.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01, 02, 04, 05, 07, 10, 12, 13, 21, 25 i 28/09/19, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; un d’ells és l’exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. Els dies 03, 06, 16 i 19/09/19, cinc exemplars, els dies 07, 09, 11, 20, 24 i 29/09/19 dos, els dies 14, 15, 17, 22, 23 i 26/09/19 quatre, els dies 27 i 30/09/19 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 02/09/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 06, 12 i 19/09/19, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17, 19, 23 i 25/09/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 17/09/19, quinze exemplars en vol, costa avall, front la desembocadura del Ridaura (Xavier Idígora Planas)
El 24/09/19, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/09/19.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 07/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
Els dies 10, 17, 18 i 19/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/09/19, sobrevola la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El capó reial (Plegadis falcinellus), el 10/09/19.

(20). Flamenc (Phoenicopterus roseus)
El 02/09/19, quinze exemplars, costa amunt, front la punta d’en Pau, a S’Agaró. (Jaume Badosa Codolar)

(26). Xarxet (Anas crecca)
Els dies 01 i 16/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/09/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/09/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/09/19, un exemplar a la bassa de Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El xarxet (Anas crecca), l’01/09/19.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
L’01 i del 13 al 23/09/19 i el 30/09/19, dues femelles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; del 03 al 08/09/19 i els dies 20, 22, 24, 28 i 29/09/19, un, l’11/09/19 un mascle i dues femelles. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04, 24, 25 i 28/09/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

Els dos ànecs cullerots (Anas clypeata), l’01/09/19.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 13/09/19, un exemplar a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 22/09/19, un exemplar sobre l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus).

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 02/09/19, un exemplar juvenil a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

L’esparver cendrós (Circus pygargus).

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 07/09/19, un exemplar juvenil a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 22/09/19, sobre el molí d’en Reixach, a Solius, a Santa Cristina d’Aro, s’observa un exemplar molt fosc que recorda vivament els de la subespècie oriental B. b. vulpinus; probablement es tracti d’un migrador escandinau, de la zona de contacte entre vulpinus i buteo. (Carlos Alvarez Cros)

L’aligot (Buteo buteo).

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 19/09/19, un juvenil al costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El falcó cama-roig (Falco vespertinus)­.

(52). Rascló (Rallus aquaticus)
El 16/09/19, un exemplar al tram final del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 21/09/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrers)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 02/09/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03, 13, 14, 16, 17, 19 i 20/09/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

La xivita (Tringa ochropus), el 03/09/19.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 07 i 10/09/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 08 i 10/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos), el 07/09/19.

(81′). Remema-rocs (Arenaria interpres)
Del 06 a l’11/09/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; segona citació d’aquesta espècie a la vall. Del 12 al 15/09/19, un. (Àlex Massana Pernias, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Xavier Idígora Planas)

Els remema-rocs (Arenaria interpres), el 07/09/19.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 02/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El fumarell carablanc (Chlidonias hybrida).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 08/09/19, es troba un exemplar mort prop de l’autovia a l’alçada de la sortida Platja d’Aro nord. (Jaume Ramot García)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre exemplars els dies 06, 20 i 22/09/19. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 01 i 03/09/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; el 27/09/19 dos. (Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 06, 09, 11, 12, 18, 20, 24, 27 i 28/09/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 23/09/19, un exemplar a la bassa de can Torres, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), l’01/09/19 a la bassa del Dofí. Foto: Manel Alvarez Cros.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 03 i 18/09/19, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/09/19, un exemplar al Balcà, a Santa Cristina d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 18/09/19, un exemplar a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/09/19, un exemplar a Sant llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/09/19, un exemplar a la bassa de les Reinetes de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El picot garser petit (Dendrocopos minor), el 18/09/19.

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
El 22/09/19, no menys de dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(127). Trobat (Anthus campestris)
El 04/05/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 03/09/19, dos exemplars prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 30/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Les cueretes grogues (Motacilla flava), el 03/09/19. Foto: Jaume Ramot García.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 09/09/19, no menys de dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d’Aro; el 22/09/19 un. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 09/09/19.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 02/09/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/09/19, un exemplar prop de la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/09/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 02/09/19.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 22/09/19, no menys de tres exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera; el 24/09/19 un. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels còlits grisos (Oenanthe oenanthe).

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 03/09/19, un exemplar un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Els dies 04, 09, 14, 17, 18, 19, 20, 22 i 24/09/19, un exemplar prop de la depuradora de Castell d’Aro; els dies 07 i 10/09/19 tres, el 15/09/19 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)
Els dies 05, 15 i 18/09/19, un exemplar un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels mosquiters de passa (Phylloscopus trochilus).

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 09/09/19, no menys de dos exemplars a Tallades, a Santa Cristina d’Aro; el 13/09/19 un. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels mastegatatxes (Ficedula hypoleuca).

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 18/09/19 un exemplar és captat per una càmera trampa a un abeurador prop de Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(185). Escorxador (Lanius collurio)
El 14/09/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

L’escorxador (Lanius collurio). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
El 19/09/19, un exemplar de primer any prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El capsigrany (Lanius senator).

(196). Pardal xarrec (Passer montanus)
Els dies 11 i 20/09/19, un primer any leucístic a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El pardal xarrec (Passer montanus), leucístic, l’11/09/19.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 30/09/19, encara l’exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), l’01/09/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

Rajada (Raja brachyura)
El 25/09/19, a Platja d’Aro, s’observa en immersió a pulmó lliure, diversos exemplars juvenils; primera citació d’aquesta espècie en aigües de la vall del Ridaura. (Miguel Ángel Fuentes Rosúa)

Una de les rajades (Raja brachyura). Foto: Miguel Ángel Fuentes Rosúa.

Alaestès petit (Lestes virens)
El 27/09/19, a la bassa de Panedes, Llagostera, s’observa un mascle; primera citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

L’alaestès petit (Lestes virens).

(Mutinus elegans)
El 25/09/19, al jardí d’una casa del Mas Cabanyes de Sant Feliu de Guíxols, es detectà un exemplar d’aquest estrany bolet procedent del continent americà, mai citat a Catalunya, i comptades vegades al continent europeu; a la resta de la península Ibèrica, només ha estat citat a Astúries. El 29/09/19, en sortiresn dos exemplars més al mateix indret. (Dolors Piqué Perfontan, David Miret Martí)

El Mutinus elegans, el 25/09/19. Foto: Dolors Piqué Perfontan.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: AGOST/2019

(10). Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
El 05/08/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Núria Formatger Masferrer)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 07/08/19, s’observà un exemplar marcat amb anella de plàstic blanc i inscripció negra (M96), a Ses Mongetes, a Sant Feliu de Guíxols; aquest ocell havia estat anellat com a poll el febrer d’aquest any a Menorca. (Josep Ma Bas Lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Els dies 01, 06, 10, 14 i 24/08/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/08/19, una parella, el 07/08/19 una femella. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta)

Femella de martinet menut (Ixobrychus minutus)­, el 04/08/19.
Els dies 08, 12, 15, 17 i 18/08/19 un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El juvenil de martinet menut (Ixobrychus minutus)­, el 08/08/19.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
De l’01 al 07/08/19 i del 15 al 20/08/19 i el 29/08/19, un exemplar de segon any al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, el 21/08/19 quatre; els dies 24 i 25/08/19 un juvenil. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Marc Julià)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), l’01/08/19­.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 03/08/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 05/08/19, vuit exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 07, 09, 13, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27 i 28/08/19 un, el 18/08/19 set, els dies 21 i 31/08/19 quatre, els dies 22, 29 i 30/08/19 dos. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Marc Julià)
El 20/08/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 21 i 30/08/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 28/08/19 dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/08/19, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/08/19, un exemplar al Port d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta)­.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
L’01/08/19, dos exemplars sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 03 i 30/08/19, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 05, 08, 10, 11, 16, 22, 23 i 31/08/19 un, el 06/08/19 quatre, els dies 07, 26, 28 i 29/08/19 dos, el 24/08/19 cinc; el 30/08/19, un d’ells és l’exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Barbarà, Manel Alvarez Cros, Marc Julià)
Els dies 01 i 21/08/19, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/08/19, un exemplar a la bassa del costat del restaurant Can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/08/19, un exemplar sobrevolant el port de Sant Feliu de Guíxols, costa amunt. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/08/19, un exemplar sobrevolant Tallades, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/08/19, tres exemplars, costa amunt, sobre la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/08/19, un exemplar sobre la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/08/19, un exemplar sobre la bassa de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea), l’01/08/19­ al Parc dels Estanys.

(26). Xarxet (Anas crecca)
L’01/08/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/08/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/08/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El xarxet (Anas crecca), l’01/08/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 24/08/19, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 25 i 26/08/19 tres, el 30/08/19 un, el 31/08/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 28/08/19, almenys dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Tres dels ànecs cullerots (Anas clypeata), el 25/08/19.

(44). Àguila cuabarrada (Aquila fasciata)
El 31/08/19, un adult i un juvenil a l’abocador de Solius. El jove intenta caçar un gavià argentat, sense èxit. (Carlos Alvarez Cros)
Làguila cuabarrada adulta (Aquila fasciata).

(56). Polla d’aigua (Gallinula chloropus)
Del 22 al 25/08/19, un primer any leucístic amb les primàries més externes blanques, a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La polla d’aigua (Gallinula chloropus), leucística, el 23/08/19.

(66). Territ menut (Calidris minuta)
El 10/08/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 13/08/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El territ menut (Calidris minuta), el 10/08/19.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 13/08/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22/08/19 tres, el 23/08/19, almenys un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 14/08/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Una de les xivites (Tringa ochropus), el 13/08/19.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01 i 09/08/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 07/08/19 tres, els dies 10, 12, 13, 14, 15, 18 i 24/08/19 almenys un, el 22/08/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Enric Fontcuberta, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01 i 05/08/19 un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 02/08/19, un exemplar al port de Sant Feliu de Guíxols. (Manel Alvarez Cros)

Una de les xivitones (Actitis hypoleucos), l’01/08/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 17/08/19, un exemplar a Platja d’Aro. (Joan Bohigas)

(85′). Gavina corsa (Larus audouinii)
El 29/08/19, un exemplar juvenil a la desembocadura del Ridaura. Havia estat anellat (CR2Z), el 18/06/19 al port de Barcelona; el 12/08/19 s’havia observat a Girona. (Carlos Alvarez Cros)

La gavina corsa (Larus audouinii).

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 03/08/19, un exemplar al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El gamarús (Strix aluco).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 05, 07, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 30 i 31/08/19, no menys de tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 04, 06, 08, 09, 10, 25 i 27/08/19, almenys un, els dies 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 28 i 29/08/19 almenys dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Enric Fontcuberta, Manel Alvarez Cros, Marc Julià)
Els dies 08, 18, 26, 27, 28, 29 i 30/08/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/08/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/08/19, un exemplar a la bassa (pantano) de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Dos dels blauets (Alcedo atthis), el 05/08/19.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 03/08/19, un exemplar al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
L’11/08/19, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 14/08/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/08/19, un exemplar a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Joan Ventura Linares)
El 28/08/19, un exemplar a la bassa de Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El picot garser petit (Dendrocopos minor), l’11/08/19.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 26/08/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
L’11/08/19, un exemplar a Tallades, a Santa Cristina d’Aro; primera i molt primerenca citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus).

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 26/08/19, un exemplar a Panedes, Llagostera; primera citació postnupcial. (Jordi Soler Ramionet)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe), el 26/08/19. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 31/08/19, un exemplar prop de la depuradora de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 21/08/19, dos o tres exemplars prop de can Perera a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels papamosques grisos (Muscicapa striata).

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 24/08/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; primera citació postnupcial. (Núria Formatger Masferrer)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 24/08/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 28 i 31/08/19, i després de diversos contactes sonors, per fi s’ha pogut obtenir un registre gràfic d’un exemplar d’aquesta espècie prop de Sant Ampèlit, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Toni Strubell Trueta)
El 31/08/19, un exemplar al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El pica-soques blau (Sitta europaea), el 28/08/19. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(1). Ànec mut (Cairina moschata var. domestica)
El 26/08/19, apareix un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 31/08/19 encara hi és. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

L’ànec mut (Cairina moschata var. domestica), el 26/08/19.

Ratpenat d’orelles dentades (Myotis emarginatus)
El 13/08/19, es confirma la identitat d’aquest ratpenat del que, el 05/08/19, es va detectar una colònia d’uns vint exemplars prop de l’abocador de Solius; primer registre gràfic d’aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García, Laura Torrent Alsina)

Els ratpenats d’orelles dentades (Myotis emarginatus). Foto: Jaume Ramot García.

Mustela (Mustela nivalis)
El 15/08/19, un exemplar atropellat a Panedes. (Jordi Soler Ramionet)

La mustela (Mustela nivalis). Foto: Jordi Soler Ramionet.

Tortuga d’aigua xinesa (Mauremys sinensis)
El 26/08/19, un exemplar a Castell d’Aro; primer registre d’aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)

La tortuga d’aigua xinesa (Mauremys sinensis). Foto: Jaume Ramot García.

Sageta negra (Gegenes nostrodamus)
El 22/08/19, una femella a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro; primer registre d’aquesta espècie a la vall i de les comarques empordaneses. (Carlos Alvarez Cros)

La sageta negra (Gegenes nostrodamus).

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JULIOL/2019

(9). Mascarell (Morus bassanus)
El 07/07/19, un exemplar front Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
De l’01 al 26/07/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 08, 09 i 30/07/19 dos. Els dies 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 27 i 31/07/19 una femella (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa, Pol Vaqué)
El 21/07/19 tres (o quatre) exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

El mascle de martinet menut (Ixobrychus minutus)­, l’01/07/19. Foto: Jaume Fabró Marcet.
El 28/07/19 es confirma la cria al Parc dels Estanys de Platja d’Aro amb l’observavió d’un juvenil. (Carlos Alvarez Cros)

El juvenil de martinet menut (Ixobrychus minutus

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 09 i 14/07/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; del 21 al 30/07/19 un. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Pol Vaqué, Núria Formatger Masferrer, )
El 16/07/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax), el 09/07/19­.

(15). Esplugabous (Bubulcus ibis)
El 20/07/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Pol Vaqué)

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 02, 04, 08, 11, 12, 13, 15, 23 i 26/07/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03 i 27/07/19 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 25/07/19, un exemplar a la bassa del costat del restaurant can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 02/07/19­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 04/07/19 dos exemplars volant en direcció nord-sud, travessant la badia de Sant Feliu de Guíxols. (Toni Strubell Trueta)

(23). Ànec blanc (Tadorna tadorna)
El 18/07/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’ànec blanc (Tadorna tadorna).

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
Del 16 al 24/07/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 23 i 25/07/19 és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

El xarrasclet (Anas querquedula), a la desembocadura del Ridaura.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 14/07/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

El morell de cap roig (Aythya ferina).

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 26/07/19, un exemplar prop del mas Maiensa, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(47′). Falcó de la reina (Falco eleonorae)
El 18/07/19, un exemplar sobre Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols; setena citació d’aquesta espècie a la vall. (Eudald Pujol Buxó, Carlos Alvarez Cros)

El falcó de la reina (Falco eleonorae). Foto: Eudald Pujol Buxó.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
L’11/07/19, dos exemplars prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 05 i 07/07/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El corriol petit (Charadrius dubius).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 10/07/19, un exemplar a la bassa del Dofí, de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García)

La xivita (Tringa ochropus).

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01,10, 25, 27, 29, 30 i 31/07/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 14/07/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de l’EDAR. (Carlos Alvarez Cros)
El 19/07/19, tres exemplars a la bassa del Dofí; els dies 23 i 31/07/19 un. (Jaume Fabró Mracet, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 25/07/19, un exemplar a la bassa del costat del restaurant can Panedes, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos), l’01/07/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

(84). Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus)
El 12/07/19, un juvenil al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(86′). Gavià fosc (Larus fuscus)
El 27/07/19 s’observa un adult amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (4AL4) al dret. Aquest ocell va ser marcat el 24/05/12, com un mascle adult, a l’illa britànica de Guernsey del canal de la Mànega. Els dies 19, 20 i 26/03/16, 05/08/17 i 03/03/19, ja s’havia observat a l’abocador de Solius i el 17/03/17, al port de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El gavià fosc (Larus fuscus).

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 07/07/19, un exemplar prop d’àrids Massachs, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/07/19, un exemplar mort a Solius, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 04/07/19, un exemplar al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07, 09, 10, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27 i 28/07/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 20, 29 i 30/07/19 dos, el 31/07/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa, Pol Vaqué)
El 07/07/19, dos exemplars prop de can Duran del Gatellar, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 08, 22 i 26/07/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 17/07/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Mracet)
El 23/07/19, un exemplar a la bassa del costat de la carretera de Sant Llorenç, a Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/07/19, un exemplar a la resclosa de can Salvador. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 17/07/19. Foto: Jaume Fabró Mracet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 28/07/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Mracet)

El picot garser petit (Dendrocopos minor). Foto: Jaume Fabró Mracet.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 07/07/19, un exemplar prop de can Duran del Gatellar, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/07/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
L’11/07/19 continua endavant la petita colònia entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels pardals roquers (Petronia petronia) al niu, amb becada, el 03/07/19.

(3). Periquito (Melopsitacus undulatus)
El 27/07/19, un exemplar de color blanc al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El periquito (Melopsitacus undulatus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

Damisel·la blava (Calopteryx virgo)
El 02/07/19, un mascle al tram alt del Ridaura; primer registre gràfic d’aquesta espècie a la vall. (Josep Barnés Freixas)

La damisel·la blava (Calopteryx virgo). Foto: Josep Barnés Freixas.

Tallanassos petit (Onychogomphus forcipatus)
El 04/07/19, un exemplar al tram alt del Ridaura; primer registre gràfic d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El tallanassos petit (Onychogomphus forcipatus).

Parot pruinós (Orthetrum brunneum)
El 04/07/19, un exemplar al tram alt del Ridaura; segon registre gràfic d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 11 i 14/07/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada del casc urbà de Samta Cristina d’Aro; tercer registre gràfic d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/07/19, no menys de tres mascles a la riera de les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó, Carlos Alvarez Cros)

El parot pruinós (Orthetrum brunneum), l’11/07/19.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: JUNY/2019

(9). Mascarell (Morus bassanus)
Els dies 10, 25 i 28/06/19, un exemplar front Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 23/06/19, un exemplar front la punta d’en Pau, a S’Agaró. (Josep Ma Bas Lay)

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 23/06/19, s’observà un exemplar marcat amb anella de plàstic blanc i inscripció negra (082), a la Belladona, a Platja d’Aro; aquest ocell havia estat anellat com a poll el 2008 a l’Illa de l’Aire, a Menorca . (Josep Ma Bas Lay)

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 08/06/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros)
Els dies 13, 15, 18, 22, 28 i 30/06/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 17, 27 i 28/06/19, una femella. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Cisco Piñero Arribas)

El mascle de martinet menut (Ixobrychus minutus)­. Foto: Manel Alvarez Cros.

La femella de martinet menut (Ixobrychus minutus), el 27/06/19­.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 02/06/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 10/06/19 tres, el 17/06/19 un. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/06/19, tres exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros)

Un dels martinets de nit (Nycticorax nycticorax)­.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 10, 12 i 25/06/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Enric Fontcoberta)
El 23/06/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria formatger Masferrer)

El martinet ros (Ardeola ralloides), el 10/06/19.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 02, 04, 06, 21, 26, 27, 28, 29 i 30/06/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 03, 08, 09, 15, 23 i 25/06/19 dos, els dies 10, 12, 18 i 22/06/19 tres, els dies 13, 17 i 19/06/19 quatre, el 16/06/19 sis. (Àlex Lizano Mesa, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 03, 07, 09, 27 i 28/06/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 04/06/19 dos. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 08/06/19, vuit exemplars a la bassa del costat del restaurant Can Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta)­, el 02/06/19.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 04, 17, 18, 25, 28, 29 i 30/06/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Marc Julià)
El 17/06/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 04/06/19­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
De l’01, al 08/06/19 i el 16/06/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

L’agró roig (Ardea purpurea)­, el 02/06/19.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
Els dies 18 i 19/06/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
El 23/06/19 vint exemplars volant en direcció nord-sud, sobre Platja d’Aro. (Aniol Negre Albertí)

El capó reial (Plegadis falcinellus), el 18/06/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 25/06/19, tres mascles al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 30/06/19 dos exemplars. (Enric Fontcoberta, Cisco Piñero Arribas)

Un dels morells de cap roig (Aythya ferina), el 30/06/19. Foto: Cisco Piñero Arribas.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 30/06/19, un exemplar prop del mas Maiensa, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 22/06/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 30/06/19 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Cisco Piñero Arribas)

El cames-llargues (Himantopus himantopus). Foto: Manel Alvarez Cros.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Del 02 al 23/06/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El corriol petit (Charadrius dubius), el 02/06/19.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 09/06/19, un exemplar en vol sobre Santa Cristina d’Aro. (David Segarra Mediavilla)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 23/06/19, un exemplar al Ridaura, aigües amunt de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)
El 29/06/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(88). Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
El 26/06/19, set exemplars en direcció nord, front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols . (Pere Baucells Colomer)

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 05/06/19, una possible segona llocada a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
El 05/06/19, cinc exemplars a Panedes, Llagostera; l’11/06/19 nou. (Jordi Soler Ramionet)
El 23/06/19, un exemplar atropellat a la carretera de Panedes, Llagostera. (Àlex Lizano Mesa)
El 30/06/19, un exemplar prop del mas Maiensa, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
El 25/04/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de l’abocador de Solius; primera citació postnupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 07/06/19, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El gaig blau (Coracias garrulus).

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 24/06/19, un exemplar a la urbanització Vall Repòs, a Romanyà, Santa Cristina d’Aro. (Ponç Feliu Latorre)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
El 10/06/19, no menys de dos exemplars al Ridaura, prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 28/06/19 continua endavant la petita colònia entre Mobles Mulà i can Pata. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels pardals roquers (Petronia petronia) al niu, el 04/06/19 i un altre amb becada, el 23/06/19.

Cabirol (Capreolus capreolus)
El 22/06/19 un exemplar a Solius, davant del restaurant les Panolles, A Solius, Santa Cristina d’Aro; quarta citació d’aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García)

Vidriol europeu (Anguis fragilis)
El 13/06/19 un exemplar juvenil a la zona de Bujonis, a Sant Feliu de Guíxols. (Esther Callol)

El vidriol europeu (Anguis fragilis). Foto: Esther Callol.

Serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis)
El 27/06/19 un exemplar juvenil a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

La serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis). Foto: Josep Ma Bas Lay.

Capgròs fosc (Carcharodus flocciferus)
Els dies 15 i 22/06/19 un exemplar al tram alt del Ridaura; tercera observació d’aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


El capgròs fosc (Carcharodus flocciferus), el 15/06/19. Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

El 25/06/19 un exemplar al Ridaura, a l’alçada de l’abocador; quarta observació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El capgròs fosc (Carcharodus flocciferus), el 25/06/19.

Damisel·la blava (Calopteryx virgo)
El 16/06/19 un exemplar en vol al tram alt del Ridaura, a l’alçada de l’abocador; segona observació d’aquesta espècie a la vall. (Albert Pujols)

Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MAIG/2019

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 10/05/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 23/05/19, una femella. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

El martinet menut (Ixobrychus minutus)­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 04, 07, 11, 13 i 21/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 26/05/19 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Francesc Farran García)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 04/05/19­.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Els dies 01, 09 i 16/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 08/05/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El martinet ros (Ardeola ralloides), l’01/05/19­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 07, 09, 17, 20, 22, 28 i 31/05/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 10, 11, 13, 26, 27, 28 i 29/05/19 tres, els dies 03, 04, 12, 18 i 21/05/19 un, el 05/05/19 dotze, els dies 06 i 16/05/19 cinc, el 08/05/19 nou. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Francesc Farran García)
L’01/05/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 09 i 23/05/19 tres, els dies 03, 04, 06, 10, 11, 12, 18 i 22/05/19 un. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
El 05/05/19, sis exemplars volant, costa amunt, front la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 06/05/19, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Mònica López García)
El 10/05/19, un exemplar a la Conca. (Manel Alvarez Cros)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), l’01/05/19, a la desembocadura del Ridaura.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 05/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’agró blanc (Egretta alba)­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 01 i 03/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 05/05/19 nou. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04 i 06/05/19, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bernats pescaires (Ardea cinerea)­ el 05/05/19.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 04/05/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 05, 06, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 27 i 29/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 10/05/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Francesc Farran García)

L’agró roig (Ardea purpurea)­ el 05/05/19.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 08 i 11/05/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 10, 12, 16, 17, 18 i 19/05/19, una parella a la desembocadura del Ridaura; el 13/05/19 només el mascle. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 19/05/19, la parella d’ànec cullerot és a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Els ànec cullerots (Anas clypeata)­ el 10/05/19.

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 18/05/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)


(44”). Xoriguer petit (Falco naumanni)
El 04/05/19, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Àlex Lizano Mesa)

El xoriguer petit (Falco naumanni). Foto: Àlex Lizano Mesa.

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 04/05/19, dues femelles a Panedes, Llagostera. (Àlex Lizano Mesa, Jordi Soler Ramionet)

Un dels falcons cama-rojos (Falco vespertinus)­. Foto: Àlex Lizano Mesa.

(47). Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
El 18/05/19, un exemplar, davant de les Penyes, a Sant Feliu de Guíxols. (Jaume Fabró Marcet)
El 20/05/19, un exemplar al casc urbà de Sant Feliu de Guíxols. (Santi Tarifa, Jaume Ramot García)

El falcó mostatxut (Falco subbuteo), el 20/05/19. Foto: Santi Tarifa.

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 06/05/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/05/19, almenys un exemplar prop de can Barella a Panedes, Llagostera; el 12/05/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet)

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 21/05/19, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 22/05/19 un. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

El cames-llargues (Himantopus himantopus), el 22/05/19.


(61′). Perdiu de mar (Glareola pratincola)
L’01/05/19, continua l’exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell)

La perdiu de mar (Glareola pratincola). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
De l’01 al 26/05/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 03 i 13/05/19 quatre, els dies 07, 19, 25 i 26/05/19 un, els dies 10, 11 i 17/05/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot Garcia, Xavier Higueruelo Codina)

Els corriols petits (Charadrius dubius) copulant, l’01/05/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

(63). Corriol gros (Charadrius hiaticula)
De l’01 al 03/05/19 i els dies 07, 10, 11 i 16/05/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 04, 06, 08, 12, 17 i 18/05/19 dos, el 05/05/19 tres, el 13/05/19 quatre. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Lizano Mesa, Jaume Ramot Garcia)

El corriol gros (Charadrius hiaticula), l’01/05/19.

(65′). Territ gros (Calidris canutus)
Del 20 al 22/05/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; segona citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura i primera del pas primaveral. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

El territ gros (Calidris canutus).


(65”). Territ tresdits (Calidris alba)
Els dies 05 i 06/05/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 13/05/19, un exemplar diferent a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El territ tresdits (Calidris alba), el 05/05/19­. Foto: Manel Alvarez Cros.

(76). Gamba-roja pintada (Tringa erythropus)
L’01/05/19, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; els dies 02 i 03/05/19 és a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

La gamba-roja pintada (Tringa erythropus). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 01 i 09/05/19, quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 12, 16, 17 i 21/05/19 dos, els dies 03, 05, 19, 20, 22 i 23/05/19 un, els dies 06 i 13/05/19 cinc, els dies 07, 10, 11 i 18/05/19 tres, el 08/05/19 set. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 05, 19 i 23/05/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 06, 21 i 22/05/19 un. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

Una de les gambes-roges vulgars (Tringa totanus), l’01/05/19.

(78). Gamba verda (Tringa nebularia)
El 05/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La gamba verda (Tringa nebularia). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 06/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(80). Valona (Tringa glareola)
El 05/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

La valona (Tringa glareola), el 05/05/19.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
Els dies 01, 03, 06 i 10/05/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 02, 05, 08, 16, 18, 20, 21 i 22/05/19 un, els dies 04, 11, 12 i 13/05/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 01 i 06/05/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 03, 04, 09, 11, 13, 18, 19 i 20/05/19 un, el 05/05/19 quatre, els dies 08 i 10/05/19 cinc. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Lizano Mesa)
El 04/05/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; els dies 09 i 13/10/19 tres, els dies 10 i 12/05/19 dos. (Jaume Fabró Mracet, Manel Alvarez Cros, Mònica López García, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 06 i 20/05/19, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/05/19, dos exemplars al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro; el 12/05/19 un. (Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos), l’01/05/19, a la desembocadura del Ridaura. Foto: Manel Alvarez Cros.

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 05/05/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 06/05/19 un. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)

Un dels fumarells carablancs (Chlidonias hybrida), el 05/05/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

(106). Mussol banyut (Asio otus)
El 20/05/19, polls gravats reclamant a Panedes, Llagostera; el 22/05/19 s’observa tres polls. (Jordi Soler Ramionet, Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

Un dels mussols banyuts (Asio otus), el 22/05/19. Foto: Jaume Ramot García.

(107). Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
Els dies 03 i 08/05/19, almenys un exemplar a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)
El 20/05/19, dos exemplars a Panedes, Llagostera; el 26/05/19 cinc. (Jordi Soler Ramionet)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
Els dies 07 i 10/05/19, un exemplar a Panedes, Llagostera; el 22/05/19, quatre. (Jordi Soler Ramionet, Àlex Lizano Mesa, Toni Strubell Trueta, Rosa Matesanz Torrent)
El 12/05/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/05/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 20/05/19, un exemplar prop del mas Pla de Solius; el 21/05/19 el mateix o un altre exemplara Santa Cristina d’Aro. (Jaume Ramot García, Toni Strubell Trueta)

(123). Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
L’11/05/19, no menys de quatre exemplars entre Mobles Mulà i can Pata, en dates i indret adequats per la cria. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels roquerols (Ptyonoprogne rupestris).

(124×126). Híbrid d’orenetes vulgar i cuablanca (H. rustica x D. urbicum)
El 04/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; segona citació a la vall del Ridaura, després d’un exemplar capturat per anellament, a primers d’octubre de 1994. (Carlos Alvarez Cros)


L’híbrid d’orenetes vulgar i cuablanca (H. rustica x D. urbicum).

(127). Trobat (Anthus campestris)
El 04/05/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro; el 06/05/19 dos. (Carlos Alvarez Cros)

El trobat (Anthus campestris), el 04/05/19.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 10/05/19, dos mascles de la subespècie escandinava M. f. thunbergi al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 12 i 13/05/19 tres, un d’ells amb el cap molt fosc però no del tot negre. (Carlos Alvarez Cros)

A l’esquerra, un dels mascles de cuereta groga escandinava (Motacilla flava thunbergi), el 12/05/19.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 01, 02 i 06/05/19, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), l’01/05/19, al Parc dels Estanys.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
Els dies 01, 03 i 04/05/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 02, 05 i 10/05/19 un, el 08/05/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 01, 05, 15 i 19/05/19, un exemplar a la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro; els dies 02 i 08/05/19 quatre, els dies 03, 06 i 12/05/19 dos, els dies 08, 10 i 13/05/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/05/19, un exemplar prop del mas Pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/05/19, cinc exemplars prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
L’11/05/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i dos a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels bitxacs rogencs (Saxicola rubetra), l’01/05/19.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 03/05/19, un exemplar a la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro; el 08/05/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
Els dies 01 i 03/05/19, un exemplar canta prop de la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 05/05/19, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura, al mateix lloc on va ser escoltat el 28/04/19; el mateix exemplar o un altre al Ridaura a l’alçada del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 03/05/19, un exemplar canta a la bassa de les Reinetes, a Castell-Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/05/19, un exemplar canta prop del Ridaura, a l’alçada de la costa de l’Alou, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Els cants de dos exemplars diferents de boscaler pintat gros (Locustella naevia), el 03/05/19.

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
De l’01 al 04/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

(160). Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
El 03/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i un altre a la bassa de les Reinetes, a Castell-Platja d’Aro; primeres citacions prenupcials. (Carlos Alvarez Cros)

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
L’01/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 05/05/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
Els dies 01, 06, 08 i 09/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/05/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 03 i 05/05/19, dos exemplars, un d’ells amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica), al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Manel Alvarez Cros)
El 05/05/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 08/05/19, dos exemplars prop del mas Candell. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/05/19, un exemplar prop de can Perera a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/05/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Àlex Lizano Mesa)
Els dies 18 i 19/05/19, un exemplar amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 19/05/19, dos exemplars més. (Carlos Alvarez Cros)


Un dels papamosques gris (Muscicapa striata), amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica ), el 02/05/19. Foto: Manel Alvarez Cros, i un altre, el 18/05/19.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Els dies 02, 03 i 06/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 04/05/19 tres. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 03 i 05/05/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro. (Àlex Lizano Mesa, Rosa Matesanz Torrent)
El 06/05/19, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), el 02/05/19. Foto: Manel Alvarez Cros.

(188). Capsigrany (Lanius senator)
Els dies 02, 03, 06, 08 i 11/05/19, un exemplar prop del mas Candell. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 04/05/19, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 06/05/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 06/05/19, un exemplar prop del mas Pla de Solius. (Carlos Alvarez Cros)

L’11/05/19, un exemplar, probablement pertanyent a la subespècie balear L. s. badius, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Manel Alvarez Cros)
El 12/05/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)


Un dels capsigranys (Lanius senator), el 03/05/19, i el balear, a la dreta.(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)

Del 10 al 31/05/19, no menys de quatre exemplars entre Mobles Mulà i can Pata, entrant i sortint d’uns forats, alguns festejant i traginant material per fer niu; tercera citació d’aquesta espècie a la vall i primeres evidències de cria. (Carlos Alvarez Cros)


Uns dels pardals roquers (Petronia petronia).

(209). Hortolà  (Emberiza hortulana)
El 04/05/19, una parella prop del mas Candell, a Platja d’Aro; el 06/05/19, almenys un mascle. (Carlos Alvarez Cros)

El mascle d’hortolà (Emberiza hortulana), el 04/05/19.

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
L’01/05/19, s’observa una parella copulant al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Ratpenat de ferradura (Rhinolophus sp.)
El 15/05/19, s’observa un exemplar a can Duran del Gatellar, a Santa Cristina d’Aro; primera citació d’aquest gènere a la vall. (Jaume Ramot García)

El ratpenat de ferradura (Rhinolophus sp.). Foto: Jaume Ramot García.

Fagina (Martes foina)
El 19/05/19, un exemplar al casc urbà de Castell d’Aro. (Josep Roca)
El 20/05/19, un exemplar atropellat a la carretera de Romanyà, a l’alçada de Font Picant, a Santa Cristina d’Aro. (Dani Dobao)

La fagina (Martes foina), el 19/05/19. Foto: Josep Roca.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: ABRIL/2019

(12). Martinet menut (Ixobrychus minutus)
El 26/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Manel Alvarez Cros)
El 27/04/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa)

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Els dies 02, 03, 06, 07, 08, 12, 17, 21 i 24/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 20/04/19 dos. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 17/04/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(14). Martinet ros (Ardeola ralloides)
Del 20 al 22/04/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro­; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 23, 26, 27 i 28/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro­. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Lizano Mesa)

Un dels martinets rossos (Ardeola ralloides), el 20/04/19­.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 05, 06, 16, 24, 29 i 30/04/19, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el els dies 02, 17 i 18/04/19 cinc, els dies 03, 12, 14, 15 i 28/04/19 un, els dies 07 i 25/04/19 quatre, els dies 08, 10 i 26/04/19 dos, el 19/04/19 vint-i-un, el 20/04/19 disset, el 21/04/19 onze, el 22/04/19 sis, el 23/04/19 quinze, el 27/04/19 nou. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Oriol Marzo Vila, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 01 i 08/04/19, no menys de quatre exemplars a la desembocadura del Ridaura; els dies 05, 06, 07, 11, 15, 17, 24, 26, 29 i 30/04/19 un, els dies 12, 13, 14, 25 i 27/04/19 dos, el 19/04/19 tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Pili Royo Regueiro, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 01 i 25/04/19, dos exemplars a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
El 05/04/19, un exemplar a la bassa de l’Alou. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 14/04/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/04/19, un exemplar reposant a les roques de ponent de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Pili Royo Regueiro)
El 28/04/19, un exemplar reposant a les roques de ponent de Punta Prima, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta), a la bassa del Dofí, l’01/04/19.

(16′). Agró blanc (Egretta alba)
El 07/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)
El 28/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

L’agró blanc (Egretta alba). Foto: Àlex Lizano Mesa.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Els dies 02, 05, 06, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28 i 30/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 10/04/19 quatre, el 12/04/19 tres, els dies 19 i 24/04/19 dos, el 27/04/19, cinc. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
El 26/04/19, un exemplar a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea), el 20/04/19.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 12/04/19, cinc exemplars a la bassa de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 12 i 17/04/19, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 15 i 22/04/19 un, els dies 19, 20 i 27/04/19 tres, els dies 24, 26 i 28/04/19 dos.(Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 21, 26, 27, 29 i 30/04/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

L’agró roig (Ardea purpurea), el 15/04/19.

(18′). Cigonya negra (Ciconia nigra)
El 27/04/19, un exemplar sobre can Provençal, a Santa Cristina d’Aro; quarta observació d’aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)

La cigonya negra (Ciconia nigra). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
De l’01 al 08/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderon Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Oriol Marzo Vila)

El capó reial (Plegadis falcinellus), l’01/04/19.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
Els dies 02 i 19/04/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 23 i 28/04/19 una parella. (Raül Calderon Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 07 i 08/04/19, una parella a la desembocadura del Ridaura; els dies 27 i 28/04/19 és al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 12, 13, 17, 22 i 29/04/19, una parella a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Lluís Hugas Mulà, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

Els ànecs cullerots (Anas clypeata), el 07/04/19.

(36′). Voltor comú (Gyps fulvus)
El 17/04/19, s’observa quatre exemplar sobre Panedes, a Llagostera, en direcció al mar. (Jordi Soler Ramionet)

Un dels voltors comuns (Gyps fulvus). Foto: Jordi Soler Ramionet.


(36”’). Voltor negre (Aegypius monachus)
El 08/04/19, a Castell-Platja d’Aro, una femella de segon any, nascuda a Boumort (Lleida), anellada (anella de plàstic WF4 i metàl·lica J1600) i equipada amb geolocalitzador; primera citació d’aquesta espècie a la vall . (Projecte Voltor negre)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 19/04/19, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/04/19, una femella prop del mas Candell, en direcció al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus), el 19/04/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(40). Esparver cendrós (Circus pygargus)
El 19/04/19, un exemplar tipus femella i un mascle a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Toni Strubell Trueta)

L’esparver cendrós (Circus pygargus) tipus femella. Foto: Jordi Soler Ramionet.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
El 17/04/19, un exemplar anellat al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Fabró Marcet)

L’astor (Accipiter gentilisi). Foto: Rosa Matesanz Torrent.


(44”). Xoriguer petit (Falco naumanni)
El 22/04/19, dues femelles prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació d’aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)


Els xoriguers petits (Falco naumanni). Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(46). Falcó cama-roig (Falco vespertinus)
El 22/04/19, almenys una femella prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

El falcó cama-roig (Falco vespertinus), el 22/04/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(50). Guatlla (Coturnix coturnix)
El 25/04/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro i un altre prop del Remei; primeres citacions prenupcials. (Eduard Casadevall, Jaume Ramot García)

(53). Polla pintada (Porzana porzana)
El 02/04/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

La polla pintada (Porzana porzana). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(54). Rascletó (Porzana parva)
El 08/04/19, continua la femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El rascletó (Porzana parva), el 02/04/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
L’11/04/19, sis exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 12/04/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Del 25 al 27/04/19, set exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Els cames-llargues (Himantopus himantopus). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60′). Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
El 14/04/19, tres exemplars davant de punta Prima, a Platja d’Aro; cinquena citació d’aquesta espècie a la vall. (Josep Ma Bas Lay)

(61′). Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Els dies 26 i 27/04/19, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; segona citació d’aquesta espècie a la vall del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

La perdiu de mar (Glareola pratincola). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
Els dies 01 i 02/04/19, no menys de tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; del 03 al 30/04/19 dos. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

Un dels corriols petits (Charadrius dubius), l’01/04/19.

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 15/04/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 27/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

(77). Gamba-roja vulgar (Tringa totanus)
Els dies 11, 12, 13, 15, 16 i 17/04/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; els dies 14, 25 i 26/04/19 dos, el 27/04/19 tres, el 28/04/19 quatre, els dies 29 i 30/04/19 cinc. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 24 i 27/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

La gamba-roja vulgar (Tringa totanus), l’11/04/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 08/04/19, l’exemplar continua a la bassa del Dofí i al Ridaura, a l’alçada del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 02, 05, 16 i 26/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 11, 13, 14, 15, 16 i 25/04/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 23 i 24/04/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus), l’01/04/19.

(80). Valona (Tringa glareola)
Del 27 al 29/04/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

La valona (Tringa glareola). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(81). Xivitona (Actitis hypoleucos)
El 08/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17, 21 i 22/04/19, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 19 i 23/04/19 un, els dies 24, 25, 28, 29 i 30/04/19 dos, el 26/04/19 set, el 27/04/19 quatre. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 22, 29 i 30/04/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Del 26 al 29/04/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 30/04/19, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/19, un exemplar a una bassa de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

La xivitona (Actitis hypoleucos).

(81″). Paràsit gros (Stercorarius skua)
El 14/04/19, un exemplar, davant de punta Prima, a Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 14/04/19, una cinquantena d’exemplars davant de punta Prima, a Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(90). Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
El 24/04/19, quatre exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Dos dels fumarells carablancs (Chlidonias hybrida). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(91). Fumarell negre (Chlidonias niger)
El 25/04/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de les Escoles de Platja d’Aro i un a la desembocadura del Ridaura. (Manel Alvarez Cros)

Un dels fumarells negres (Chlidonias niger). Foto: Manel Alvarez Cros.

(99). Tórtora (Streptopelia turtur)
El 18/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Jaume Fabró Marcet, Carlos Alvarez Cros)

La tórtora (Streptopelia turtur). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 25/04/19, dos polls a can Sitjar, a Castell d’Aro. (Aniol Negre Albertí, Jaume Ramot García)
El 26/04/19, es troba un exemplar de fase vermella atropellat a la C-31, a l’alçada del mas Maig. (Jaume Ramot García)

Un dels gamarussos (Strix aluco), el 25/04/19. Foto: Aniol Negre Albertí.

(110). Ballester (Apus melba)
El 06/04/18, no menys de vuit exemplars a Tallades; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

(112). Abellerol (Merops apiaster)
El 06/04/19, alguns exemplars en pas a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(113). Gaig blau (Coracias garrulus)
El 23/04/19, un exemplar a Panedes, Llagostera; primera citació prenupcial. (Jordi Soler Ramionet)
El 26/04/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

El gaig blau (Coracias garrulus). Foto: Jordi Soler Ramionet.

(115). Colltort (Jynx torquilla)
El 10/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El colltort (Jynx torquilla). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 06 i 13/04/19, dos exemplars prop de can Provençal, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

(127). Trobat (Anthus campestris)
Els dies 26 i 27/04/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El trobat (Anthus campestris).

(128). Piula dels arbres (Anthus trivialis)
El 21/04/19, un exemplar a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro i un altre prop del mas Trempat, a Sant Feliu de Guíxols.(Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Mònica Lópex García)
El 26/04/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/19, un exemplar a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro.(Núria Formatger Masferrer)

La piula dels arbres (Anthus trivialis). Foto: Jaume Ramot García.

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
El 27/04/19, un mascle de la subespècie escandinava M. f. thunbergi al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 28/04/19 almenys dos, el 29/04/19 tres. (Àlex Lizano Mesa, Carlos Alvarez Cros)

Una de les cueretes escandinaves (M. f. thunbergi), el 28/04/19.

(138). Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
El 12/04/19, un exemplar prop del restaurant Les Panolles, a Santa Cristina d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
Els dies 02, 04, 05, 06, 08, 15, 16 i 17/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 07, 10, 26 i 30/04/19 dos. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Oriol Marzo Vila)
El 05/04/19, un mascle al Ridaura, a l’alçada del pont del Remei. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 07 i 10/04/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro; el 20/04/19 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 14/04/19, un mascle al Ridaura, a l’alçada del pont del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/19, no menys de sis exemplars a la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro; el 19/04/19 un, 26/04/19 dos, el 29/04/19, una femella. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 17/04/19, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/01/19, un mascle prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 21/04/19, un exemplar a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro.(Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/19, una femella prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro.(Rosa Matesanz Torrent)

Una de les cotxes cua-roges (Phoenicurus phoenicurus), el 17/04/19, al Parc dels Estanys. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(142). Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
El 07/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 10, 26 i 29/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 23, 24, 25, 27 i 30/04/19 dos. (Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Àlex Lizano Mesa)
Els dies 16 i 17/04/19, no menys de cinc exemplars a la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro; els dies 18 i 28/04/19 dos, el 19/04/19 un, el 20/04/19 nou, el 26/04/19 onze, el 29/04/19, no menys de tres, el 30/04/19 sis. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 19, 21, 22 i 23/04/19, molts exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 20 i 26/04/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro; el 28/04/19 quatre. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/04/19, sis exemplars a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro.(Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/19, un exemplar prop de can Perera i un altre prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

El bitxac rogenc (Saxicola rubetra), el 07/04/19.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 15/04/19, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 16/04/19, no menys de cinc exemplars a la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro; els dies 17, 28 i 29/04/19 un, el 18/04/19 quatre, el 30/04/19 tres. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 17, 19, 20, 26, 27 i 30/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 18/04/19, un mascle a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Fabró Marcet)
Els dies 19 i 21/04/19, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Jordi Soler Ramionet)
El 22/04/19, un exemplar prop del Mas Maig. (Jaume Ramot García)
El 25/04/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe) el 18/04/19, a la desembocadura del Ridaura. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(145′). Merla roquera (Monticola saxatilis)
El 19/04/19, dos mascles prop de Roca Ponça; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)


Les merles roqueres (Monticola saxatilis). Fotos: Rosa Matesanz Torrent.

(153). Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
El 28/04/19, un exemplar canta a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

(156). Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
Del 05 al 08/04/19, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)

La boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), el 06/04/19. Foto: Àlex Lizano Mesa.

(157). Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
El 06/04/19, un exemplar canta al Ridaura, a l’alçada del Parc dels Estanys; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 06/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)

El balquer(Acrocephalus arundinaceus). Foto: Àlex Lizano Mesa.

(166). Tallareta vulgar (Sylvia communis)
El 21/04/19, dos exemplars a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro; primera citació de l’any. (Jaume Ramot García)
El 25/04/19, dos exemplars prop del Tennis d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 26/04/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro, el 30/04/19 dos. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 28 i 30/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La tallareta vulgar (Sylvia communis), el 28/04/19.

(169). Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
El 05/04/19, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(170). Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
El 21/04/19, almenys un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/19, un exemplar a can Provençal, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 30/04/19, un exemplar al bicicarril prop de Sant Feliu de Guíxols (Carlos Alvarez Cros).

Un mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), el 21/04/19.

(172). Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
El 10/04/19, almenys un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)
El 16/04/19, un exemplar a la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 28/04/19, dos exemplars prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro.(Rosa Matesanz Torrent)
El 29/04/18, dos exemplars canta a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/19, un exemplar al bicicarril prop de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 30/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(175). Papamosques gris (Muscicapa striata)
El 19/04/18, dos exemplars a Tallades; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 20, 25 i 26/04/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 21 i 22/04/19, molts exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera i a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro; alguns exemplars amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica). (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet)
Els dies 22 i 23/04/19, diversos exemplars a la desembocadura del Ridaura, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, a la bassa del Dofi, a can Provençal i als antics vivers de can Palahí, a Solius. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 22/04/19, un exemplar prop del Mas Maig. (Jaume Ramot García)
Els dies 24, 25, 26, 29 i 30/04/19, un exemplar a la bassa del Dofi. (Manel Alvarez Cros, Carlos Alvarez Cros)
El 25/04/19, un exemplar prop de Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 26/04/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura i un altre prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 26, 27 i 28/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 26 i 28/04/19, un exemplar a la vinya propera al mas Candell de Castell-Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 27/04/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/19, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/19, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro.(Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/19, un exemplar amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica, prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Un dels papamosques gris (Muscicapa striata), amb trets de la subespècie balear (Muscicapa striata balearica ), el 21/0/19, a can Perera.

(176). Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
El 17/04/19, un exemplar a la bassa del Dofi i dos més prop del Mas Maig; primeres citacions de l’any. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
Els dies 18, 20, 20 i 22/04/19, un exemplar a la bassa del Dofi. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/19, dos exemplars prop de Roca Ponça. (Rosa Matesanz Torrent)
El 19/04/18, dos exemplars a Tallades. (Rosa Matesanz Torrent)
El 20/04/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro; el 25/04/19, dos. (Rosa Matesanz Torrent, Jaume Ramot García)
El 21/04/19, un exemplar a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 21 i 22/01/19, molts exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera, a roca Ponça i a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro.(Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet)
El 27/04/19, un exemplar a can Provençal i dos més a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/19, dos exemplars prop del mas Candell. (Carlos Alvarez Cros)
El 28/04/19, dos exemplars prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro.(Rosa Matesanz Torrent)

El mastegatatxes (Ficedula hypoleuca), a la bassa del Dofi, el 17/04/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 08 i 17/04/19, no menys de dos territoris al Ridaura, prop de can Pata. (Carlos Alvarez Cros)

(184). Oriol (Oriolus oriolus)
El 22/04/19, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols; primera citació prenupcial. (Esther Callol)

(188). Capsigrany (Lanius senator)
L’11/04/19, un exemplar, probablement pertanyent a la subespècie balear L. s. badius, prop del de la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Joan Goy)
Els dies 21 i 24/04/19, sengles exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; el del 24/04/19 pertanyent a la subespècie balear L. s. badius. (Jordi Soler Ramionet)
El 23/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)
El 26/04/19, un exemplar prop del mas Candell, a Platja d’Aro i un altre prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/04/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)
El 27/04/19, un exemplar prop del mas Candell, probablement pertanyent a la subespècie balear L. s. badius. (Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa)
El 27/04/19, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 28/04/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Àlex Lizano Mesa)
El 29/04/19, un exemplar prop del mas Candell; el 30/04/19 dos. (Carlos Alvarez Cros)


Els capsigranys (Lanius senator), l’11/04/19 i el 27/04/19. Foto esquerra: Joan Goy.

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 27/04/19, s’observa una parell, acompanyada nou pollets al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; quarta llocada aquest any a aquest indret. (Núria Formatger Masferrer)

(1″). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
El 08/04/19, continua l’exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Vidriol europeu (Anguis fragilis)
El 03/04/19 un exemplar al mig de la via, cap a les escoles de la Vall d’Aro. (Esther Pardo Gimeno)
El 03/04/19 un exemplar a l’urbanització de Mas Nou de Castell-Platja d’Aro. (Deborah Pinto Schoovaerts)
El 07/04/19, s’observa dues femelles durant una operació de neteja col·lectiva a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro. (Grup de Natura Sterna)

Un dels vidriols europeus (Anguis fragilis). Foto: Esther Pardo Gimeno.

Turquesa europea (Glaucopsyche alexis)
El 15/04/19 es fotografia per primera vegada a la vall un exemplar prop de can Perera, Llagostera. (Antoni Mariné, Rosa Matesanz Torrent)

Turquesa europea (Glaucopsyche alexis). Foto: Antoni Mariné.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: MARÇ/2019

(6). Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
El 10/03/19, un exemplar front la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

La baldriga cendrosa (Calonectris diomedea). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 31/03/19, s’observà un exemplar marcat amb anella de plàstic blanc i inscripció negra (K19), als esculls de Canyet, a Santa Cristina d’Aro; havia estat anellat com a primer any, el 03/10/18, a Calela de la Costa . (Josep Ma Bas Lay)

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) marcat. Foto: Josep Ma Bas Lay.

(13). Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
El 16/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 20 i 23/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 27/03/19 nou, el 28/03/19 dos, el 29/03/19 tres. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

El martinet de nit (Nycticorax nycticorax), el 13/03/19.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 01, 04, 08, 27 i 28/03/19, tres exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 02/03/19 sis, els dies 03, 07, 11, 13, 23, 30 i 31/03/19 dos, els dies 08, 16, 17 i 20/03/19 cinc. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros)
Els dies 03, 23 i 29/03/19, tres exemplars a la desembocadura del Ridaura; el 04/03/19 cinc, els dies 08, 10 i 23/03/19 un, els dies 16 i 31/03/19 dos, el 30/03/19 sis. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
El 16/03/19, un exemplar front punta Prima, a Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/03/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 27 i 31/03/19, un exemplar a la bassa del Dofí de Castell d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

Un dels martinets blancs (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de dotze exemplars el 27/03/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Albert Compaña Sabrià, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 02, 03, 04 i 08/03/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, es torna a observar l’exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros)
El 08/03/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/03/19, tres exemplars en vol sobre la desembocadura del Ridaura; el 27/03/19 un. (Rosa Matesanz Torrent)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, l’01/03/19.

(18). Agró roig (Ardea purpurea)
El 27/03/19, dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)
El 30/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels agrons rojos (Ardea purpurea), el 27/03/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 08/03/19, un gran estol de més de cinquanta exemplars en direcció nord front la cala de l’Ametller. (Pau Barnés)
El 10/03/19, un estol de vint-i-quatre exemplars en direcció nord front el camí de ronda de S’Agaró. (Alejandro Prat Varela)
El 17/03/19, un estol de vint-i-set exemplars en direcció nord front Punta Prima. (Jpsep Ma Bas Lay)
El 23/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)


Alguns dels capons reials (Plegadis falcinellus), el 08/03/19. Foto: Pau Barnés. i l’exemplar del 24/03/19.

(27). Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
El 23/03/19, primera llocada a la vall, al Ridaura. (Núria Formatger Masferrer)

La llocada d’ànec dollverd (Anas platyrhynchos). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 23/03/19, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro amb un màxim de dos mascles i tres femelles el 02/03/19 i un mascle i quatre femelles el 03/03/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Albert Compaña Sabrià, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01 i 02/03/19, una femella a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

Un dels xarxets (Anas crecca), l’01/03/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.

(29). Xarrasclet (Anas querquedula)
El 17/03/19, un mascle a la desembocadura del Ridaura i el mateix o un altre al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

El xarrasclet (Anas querquedula), a la desembocadura del Ridaura. Foto: Manel Alvarez Cros.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 28/03/19, encara la parella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro i, els dies 13, 16 i 23/03/19, a més, un segon mascle. (Carlos Alvarez Cros, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
El 02/03/19, un exemplar front el camí de ronda de S’Agaró. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/03/19, dos mascles i una femella a la desembocadura del Ridaura; els dies 29, 30 i 31/03/19 una parella. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

La parella d’ànec cullerot (Anas clypeata), l’01/03/19.

(31). Morell de cap roig (Aythya ferina)
El 13/03/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

El morell de cap roig (Aythya ferina). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(35). Milà negre (Milvus migrans)
L’01/03/19, un exemplar a les Bernades, a Santa Cristina d’Aro; primera i primerenca citació de l’any. (Rosa Matesanz Torrent)

Un milà negre (Milvus migrans), el 02/03/19 a l’abocador de Solius.

(37). Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
El 21/03/19, un exemplar sobre la bassa del Dofí, de Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(38). Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
El 23/03/19, un mascle prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 27/03/19, una femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus), el 27/03/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
El 23/03/19, un exemplar tipus femella a Panedes, Llagostera, el 29/03/19 un mascle. (Carlos Alvarez Cros)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 04/03/19, un exemplar atropellat a la C-31, a Santa Cristina d’Aro. (Deborah Pinto, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/03/19, un mascle prop de la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 10/03/19, un exemplar prop del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 10/03/19, un exemplar prop de la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 04/03/19, un exemplar sobre Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 02/03/19, dues parelles a sengles penya-segats de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

Un dels falcons pelegrins (Falco peregrinus), el 02/03/19. Foto: JOsep Ma Bas Lay.

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 14/03/19, dos exemplars prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

(54). Rascletó (Porzana parva)
El 10/03/19, una femella a la desembocadura del Ridaura; onzena citació de l’espècie a la vall. (Rosa Matesanz Torrent)
Del 25 al 31/03/19, una femella a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

El rascletó (Porzana parva), el 10/03/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(60). Cames-llargues (Himantopus himantopus)
El 17/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; Primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 20 i 23/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)

El cames-llargues (Himantopus himantopus).

(62). Corriol petit (Charadrius dubius)
El 10/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; primera citació de l’any. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell)
Els dies 11, 12 i 16/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; el 18/03/19 tres, el 27/03/19 no meys de set, els dies 29 i 30/03/19 dos, el 31/03/19 cinc. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Àlex Lizano Mesa, Núria Formatger Masferrer)

El corriol petit (Charadrius dubius), el 10/03/19. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
L’11/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 25 i 31/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Rosa Matesanz Torrent)

(75). Becut (Numenius arquata)
El 02/03/19, un exemplar sobre el Parc dels Estanys de Platja d’Aro, encalçat per un gavià argentat. Quarta observació a la vall. La darrera datava de 1988. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)

(79). Xivita (Tringa ochropus)
El 31/03/19, l’exemplar continua al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Manel Alvarez Cros)
Els dies 01, 17, 28, 29 i 30/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; l’11/03/19 dos; el 24/03/19 cinc. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros)
Els dies 20 i 27/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 30/03/19, un exemplar a una bassa de Panedes. (Carlos Alvarez Cros)

La xivita (Tringa ochropus), el 03/03/19.

(83). Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
El 08/03/19, una cinquantena d’exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)

(86′). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 03/03/19 s’observa un adult amb anella metàl·lica al tars esquerre i de plàstic negre amb inscripció blanca (4AL4) al dret. Aquest ocell va ser marcat el 24/05/12, com un mascle adult, a l’illa britànica de Guernsey del canal de la Mànega. Els dies 19, 20 i 26/03/16 i 05/08/17, ja s’havia observat a l’abocador de Solius i el 17/03/17, al port de Sant Feliu de Guíxols.(Carlos Alvarez Cros)

(95). Colom roquer (Columba livia)
El 27/03/19, un exemplar de competició marcat (231844) al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

El colom roquer (Columba livia) marcat. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(100). Cucut (Cuculus canorus)
El 31/03/19, un exemplar a Panedes; primera citació de l’any. (Jordi Soler Ramionet)

(102). Xot (Otus scops)
El 05/03/19, un exemplar canta prop del mas Candell, a Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Jaume Ramot García)

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 06/03/19, un exemplar a la zona de Les Comes, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)

(108). Falciot negre (Apus apus)
El 31/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Els dies 01, 10 i 11/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)
L’01/03/19, una femella a la bassa del Dofí; el 09/03/19, un mascle. (Núria Formatger Masferrer, Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

El blauet (Alcedo atthis), el 09/03/19. Foto: Jaume Fabró Marcet.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 02/03/19, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 10/03/19, un exemplar a Sant Amanç, a Sant Feliu de Guíxols. (Eudald Pujol Buxó)
El 10/03/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura; l’11/03/19 dos; el 31/03/19 un mascle. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)
El 16/03/19, dos exemplars prop de can Provençal, a Santa Cristina d’Aro; el 17/03/19 un. (Rosa Matesanz Torrent)
El 16/03/19, un exemplar prop de de can Pata. (Rosa Matesanz Torrent)
El 23/03/19, un exemplar prop del molí d’en Llambí, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 16/03/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(122). Oreneta de ribera (Riparia riparia)
El 31/03/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

(124). Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
El 13/03/19, diversos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(125). Oreneta cua-rogenca (Cecropis daurica)
El 07/03/19, un exemplar al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(126). Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
El 07/03/19, dos exemplars al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro; primera citació prenupcial. (Rosa Matesanz Torrent)

(132). Cuereta groga (Motacilla flava)
L’01/03/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera i primerenca citació primaveral. (Alex Lizano Mesa)

La cuereta groga (Motacilla flava), el 02/03/19. Foto: Alex Lizano Mesa.

(141). Cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus)
El 27/03/19, un mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; primera citació de l’any. (Núria Formatger Masferrer)
El 31/03/19, un mascle al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

La cotxa cua-roja (Phoenicurus phoenicurus), el 27/03/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(144). Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
El 29/03/19, un exemplar prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; primera citació de l’any. (Carlos Alvarez Cros)

El còlit gris (Oenanthe oenanthe).

(158). Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
El 30/03/19, un exemplar als estanys de les Escoles de Platja d’Aro; citació molt primerenca. (Carlos Alvarez Cros)

(163). Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
El 29/03/19, un mascle canta prop de la desembocadura del Ridaura; primera citació prenupcial. (Carlos Alvarez Cros)

(181′). Pica-soques blau (Sitta europaea)
Els dies 04 i 16/03/19, almenys un exemplar al Ridaura, prop de can Pata; el 31/03/19, no menys de tres. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent)

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 10/03/19, s’observa una parella copulant a la bassa del Dofí. (Jaume Fabró Marcet, Immaculada Pujol Torrebadell, Rosa Matesanz Torrent)

Les oques egípcies (Alopochen aegyptiaca). Foto: Jaume Fabró Marcet.

(1″). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
El 29/03/19, continua l’exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Jaume Ramot García, Rosa Matesanz Torrent, Albert Compaña Sabrià, Manel Alvarez Cros)

Dofí mular (Tursiops truncatus)
El 24/03/19 una dotzena d’exemplars front les Sofreres, a San5t Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

Uns dels dofins mulars (Tursiops truncatus). Foto: Josep Ma Bas Lay.

Sargantana cuallarga (Psammodromus algirus)
El 03/03/19 el primer exemplar de l’any al tram alt del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

La sargantana cuallarga (Psammodromus algirus).

Coure verdet (Tomares ballus)
El 29/03/19 es fotografia per primera vegada a la vall un exemplar prop de can Perera,a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

La coure verdet (Tomares ballus).

Verdeta d’ull ros (Callophrys avis)
El 29/03/19 es fotografia per primera vegada a la vall un exemplar prop del tram alt del Ridaura, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

La verdeta d’ull ros (Callophrys avis). Foto: Rosa Matesanz Torrent.

Nimfa dorment(Nymphalis polychloros)
El 21/03/19 es fotografia per primera vegada a la vall fins a tres exemplars prop de la font del Ferro, Castell-Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

Una de les nimfes dorments (Nymphalis polychloros). Foto: Rosa Matesanz Torrent.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: FEBRER/2019

(11). Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
El 07/02/19, dos nius ocupats prop de la punta d’en Bosch; un d’ells per una femella adulta marcada com a tal (E57) a Callella de la Costa, al 2016. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 09/02/19, un exemplar reproductor marcat (E32) prop de la punta d’en Bosch; havia estat anellat com a femella de primer any, el 29/10/15, al dormidor d’Arenys de Mar. (Josep Ma Bas Lay)


Els corbs marins emplomallats (Phalacrocorax aristotelis) marcats. Fotos: Ricard Guriérrez Benítez i Josep Ma Bas Lay.

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
El 23/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, que es mou al Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/02/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

El martinet blanc (Egretta garzetta).

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de tres exemplars. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 18, 19, 23, 24 i 25/02/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, es torna a observar l’exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 04, 15 i 24/02/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 04/02/19.

(18′). Cigonya negra (Ciconia nigra)
Els dies 15 i 16/02/19, un exemplar prop de la bassa del Dofí, a Castell d’Aro; tercera observació d’aquesta espècie a la vall. (Jaume Ramot García, Enric Badosa)

(19′). Capó reial (Plegadis falcinellus)
El 22/02/19, vint-i-dos exemplars en direcció nord front punta Prima, a Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
El 28/02/19, vint-i-un exemplars en direcció nord front S’Agaró. (Josep Ma Bas Lay)

(26). Xarxet (Anas crecca)
El 27/02/19, continua la presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro amb un màxim de tres mascles i quatre femelles el 03/02/19 i dos mascles i cinc femelles el 22/02/19. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)
Els dies 20 i 21/02/19, tres femelles i un mascle a la bassa del Dofí; els dies 24 i 26/02/19, una femella. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

Els xarxets (Anas crecca), el 03/02/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 25/02/19, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; els dies 11 i del 15 al 27/02/19, a més, un mascle. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)


La femella d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 04/02/19 i el mascle l’11/02/19.

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
Els dies 01, 11 i 15/02/19, un exemplar tipus femella a Panedes, Llagostera; els dies 10 i 22/02/19, un mascle. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Jordi Soler Ramionet)

L’arpella pàl·lida (Circus cyaneus), l’01/02/19. Foto: Jaume Ramot García.

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 02/02/19, un exemplar a l’abocador de Solius. (Carlos Alvarez Cros)
El 04/02/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 09/02/19, un exemplar a can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 21/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 22/02/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
L’11/02/19, un exemplar de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; interessant citació hivernal. (Joan Goy)
El 22/02/19, un exemplar de fase clara al Mas Nou, a Platja d’Aro. (Jordi Soler Ramionet)

L’àguila calçada (Aquila pennata) marcat. Foto: Joan Goy.

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 07/02/19, una parella a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. Un dels exemplars havia estat anellat a Canet d’Adri com a poll al 2015 per Gabriel de Jesús Pinho. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 08/02/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/19, una parella a un penya-segat de Santa Cristina d’Aro. (Jaume Ramot García)

El falcó pelegrí (Falco peregrinus) marcat. Foto: Ricard Guriérrez Benítez.

(71). Becadell comú (Gallinago gallinago)
El 17/02/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Jaume Ramot García)
El 23/02/19, un exemplar al Ridaura,m a l’alçada del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 24/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)

El becadell (Gallinago gallinago), el 23/02/19.

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 01, 02, 08, 09 i del 22al 25/02/19, l’exemplar continua al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros)
El 07/02/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

La xivita (Tringa ochropus), el 07/02/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(82). Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
El 07/02/19, dos exemplars front Sant Feliu de Guíxols. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 09/02/19, cinc exemplars front la punta de Garbí de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)
El 23/02/19, trenta-nou exemplars front Punta Prima, a Platja d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(94). Fraret (Fratercula arctica)
El 07/02/19, fins a tres exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i S’agaró. (Ricard Guriérrez Benítez, Emma Guinart, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)
El 09/02/19, fins a tres exemplars entre Sant Feliu de Guíxols i la punta d’en Bosch. (Josep Ma Bas Lay)
El 17/02/19, un exemplar front la desembocadura dels Ridaura. (Alejandro Prat Varela)

Un dels frarets (Fratercula arctica). Foto: Ricard Guriérrez Benítez.

(105). Gamarús (Strix aluco)
El 25/02/19, un exemplar prop de can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Carlos Alvarez Cros)
Els dies 01, 03, 09, 10 i 22/02/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
El 26/02/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
Els dies 02, 10 i 13/02/19, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 09/02/19, una femella, el 16/05/19, un exemplar. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 08/02/19, un exemplar prop de la bassa del Dofí; el 16/02/19, no menys de dos. (Carlos Alvarez Cros)
El 12/02/19, un mascle a la bassa del Dofí. (Rosa Matesanz Torrent)
El 17/02/19, un mascle prop de can Provençal, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
El 25/02/19, un exemplar entre can Dalmau i can Llaurador, a Santa Cristina d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Una femella de picot garser petit (Dendrocopos minor), el 10/02/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(181”). Pela-roques (Tichodroma muraria)
El 07/02/19, un exemplar a prop de la punta del Cap de Mort, a Sant Feliu de Guíxols. Tercera citació a la vall. (Emma Guinart, Ricard Guriérrez Benítez, Albert González, Jordi Cortina, Bombers de Tossa de Mar)


El Pela-roques (Tichodroma muraria). Fotos: Ricard Guriérrez Benítez.

(202). Lluer (Carduelis spinus)
El 25/02/19, almenys dos exemplars al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)

Els lluers (Carduelis spinus).

(0”’). Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
El 05/02/19, s’observa la parella resident al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, acompanyada nou pollets.
Aquest és el novè any consecutiu de reproducció en llibertat de l’espècie a la vall. (Núria Formatger Masferrer)
El 21/02/19, s’observa una segona parella resident al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, acompanyada d’almenys vuit pollets. (Rosa Matesanz Torrent)

La llocada d’oques egípcies (Alopochen aegyptiaca), el 06/02/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(1″). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
El 27/02/19, continua l’exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

L’ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica) copulant, el 18/02/19.

Fagina, gorjablanc (Martes foina)
El 20/02/19, es troba un exemplar mort prop de can Revell Petit, a Sant Feliu de Guíxols. (Elena Vicenç)

La fagina (Martes foina). Foto: Elena Vicenç.

Toixó (Meles meles )
El 03/02/19, un exemplar prop de Sant Amanç, Sant Feliu de Guíxols. (Juan Pujol)

Dofí mular (Tursiops truncatus)
El 19/02/19 apareix un exemplar mort a la platja de Sant Pol. (Xavier Llebrers Torrent)

Dofí mular (Tursiops truncatus). Foto: Xavier Llebrers Torrent.

Dofí llistat (Stenella coeruleoalba)
El 20/02/19 apareix un exemplar mort a la platja Gran de Platja d’Aro . (Esther Callol)

Dofí llistat (Stenella coeruleoalba). Foto: Esther Callol.


Observacions interessants d’ocells de la vall del Ridaura: GENER/2019

(16). Martinet blanc (Egretta garzetta)
Els dies 08, 10 i 30/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 09/01/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
L’11/01/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)

El martinet blanc (Egretta garzetta). Foto: Núria Formatger Masferrer.

(17). Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, amb un màxim de quatre exemplars el 02/01/19. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay, Xavier Barneda, Raül Calderón Alvarez, Alex Lizano, Marc Julià, Pol Vaqué, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 26, 27, 28 i 31/01/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro, es torna a observar l’exemplar marcat (WC4) a la Comunitat Valenciana. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

El bernat pescaire (Ardea cinerea) marcat, el 02/01/19.

(19). Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
El 10/01/19, un exemplar prop de l’Hípica de Castell d’Aro; l’11/01/19, sobrevola el Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent, Carlos Alvarez Cros)

La cigonya blanca (Ciconia ciconia), el 10/01/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(26). Xarxet (Anas crecca)
Presència a la bassa del Dofí, amb un màxim d’un mascle i quatre femelles els dies 08, 10 i 11/01/19, el 12/01/19, una femella. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay, Rosa Matesanz Torrent, Alex Lizano)
El 12/01/19, continua el mascle al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; el 13/01/19, quatre mascles i set femelles, el 18/01/19, dos mascles i tres femelles, els dies 19 i 22/01/19, tres mascles i quatre femelles, el 20/01/19, tres exemplars, el 26/01/19 sis exemplars, els dies 27, 30 i 31/01/19 continua la presència. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Raül Calderón Alvarez, Rosa Matesanz Torrent, Pol Vaqué)

El mascle de xarxet (Anas crecca), el 02/01/19, al Parc dels Estanys de Platja d’Aro.

(30). Ànec cullerot (Anas clypeata)
El 31/01/19, encara la femella al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Josep Ma Bas Lay, Xavier Barneda, Rosa Matesanz Torrent)

La femella d’ànec cullerot (Anas clypeata), el 02/01/19.

(39). Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
El 12/01/19, una femella a Panedes, Llagostera; el 18/01/19, un mascle i una femella, el 30/01/19, un immadur. (Carlos Alvarez Cros, Jordi Soler Ramionet, Antoni Mariné)


El mascle i la femella d’arpella pàl·lida (Circus cyaneus), el 18/01/19. Fotos: Jordi Soler Ramionet.

(40′). Astor (Accipiter gentilis)
Els dies 04 i 06/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Raül Calderón Alvarez)

(41). Esparver (Accipiter nisus)
El 05/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros)
El 18/01/19, un exemplar al Parc dels Bombers de Castell d’Aro. (Jaume Ramot García, Carlos Alvarez Cros)
El 26/01/19, una femella adulta prop de can Bada, a Castell-Platja d’Aro . (Núria Formatger Masferrer)
El 26/01/19, un exemplar a Panedes, Llagostera. (Rosa Matesanz Torrent)

La femella d’esparver (Accipiter nisus), el 26/01/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(42). Aligot comú (Buteo buteo)
El 27/01/19, a l’autovia, a l’alçada de Platja d’Aro, s’observa l’exemplar marcat la primavera passada com a poll nascut prop de Font Picant, a Santa Cristina d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)

L’aligot (Buteo buteo) marcat. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(43). Àguila calçada (Aquila pennata)
El 28/01/19, un exemplar de fase clara al Parc dels Estanys de Platja d’Aro; interessant citació hivernal. (Joan Goy)

(48). Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
El 27/01/19, una parella a un penya-segat de Sant Feliu de Guíxols. (Josep Ma Bas Lay)

(49). Perdiu (Alectoris rufa)
El 03/01/19, almenys un exemplar canta al càmping Riembau. (Carlos Alvarez Cros)
El 25/01/19, dos exemplars prop del Remei. (Jaume Ramot García)

(65). Fredeluga (Vanellus vanellus)
El 04/01/19, set exemplars prop de can Perera, a Panedes, Llagostera; l’11/01/19, un, el 12/01/19, tres, el 13/01/19, vint-i-vuit, el 14/01/19 setze, el 26/01/19 quaranta-cinc, el 27/01/19 seixanta-set. (Carlos Alvarez Cros, Rosa Matesanz Torrent, Núria Formatger Masferrer)

Tres de les fredelugues (Vanellus vanellus).

(79). Xivita (Tringa ochropus)
Els dies 04, 05 i 27/01/19, l’exemplar és al Ridaura, a l’alçada de la depuradora de Castell d’Aro i a la bassa del Dofí. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer)

La xivita (Tringa ochropus), el 04/01/19, a la bassa del Dofí.

(86′). Gavià  fosc (Larus fuscus)
El 27/01/19, a l’abocador de Solius, un adult amb anella metàl·lica al tars dret i de plà stic blau amb
inscripció blanca (F.T) a la tíbia dreta i anella de plà stic negra, sense inscripció a la tíbia esquerra. Aquest ocell va ser marcat a Holanda com a mascle de 3r any calendari, el 23/05/14.
Ja havia estat observat a l’abocador el 07/02/15, el 30/01/16, el 07/02/16, els dies 12, 13 i 19/03/16 i el 29/01/17.(Carlos Alvarez Cros)

El gavià  fosc (Larus fuscus) marcat.

(86”). Gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus)
El 05/01/19, a l’abocador de Solius, s’hi observa un exemplar de segon any. (Carlos Alvarez Cros)


El gavià  argentat de potes roses (Larus argentatus).

(86”’). Gavià caspi
El 19/01/19, a l’abocador de Solius, s’observa almenys un exemplar de segon any i un de tercer any. (Carlos Alvarez Cros)


Els gavians caspis (Larus cachinnans).

(111). Blauet (Alcedo atthis)
Presència al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Alex Lizano, Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 02, 03, 04, 13, 14, 18, 26 i 28/01/19, un exemplar a la desembocadura del Ridaura. (Carlos Alvarez Cros)
Els dies 05 i 08/01/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels blauets (Alcedo atthis), el 31/01/19. Foto: Rosa Matesanz Torrent.

(114). Puput (Upupa epops)
El 03/01/19, un exemplar a Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. (Carlos Alvarez Cros)
El 10/01/19, un exemplar prop del Tennis d’Aro. (Rosa Matesanz Torrent)
Els dies 10 i 26/01/19, un exemplar a Sant Feliu de Guíxols. (Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)
El 18/01/19, un exemplar entre Sant Amanç i la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols. (Mònica López García)
El 24/01/19, dos exemplars a Castell d’Aro. (Josep Ma Bas Lay)
Els dies 27 i 28/01/19, dos exemplars a la desembocadura del Ridaura, (Carlos Alvarez Cros)
El 30/01/19, un exemplar al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

La puput (Upupa epops), el 03/01/19.

(117′). Picot garser petit (Dendrocopos minor)
El 19/01/19, un exemplar prop del Paladium de Platja d’Aro. (Jaume Ramot García)
El 27/01/19, un exemplar a la bassa del Dofí. (Núria Formatger Masferrer)
Els dies 29 i 30/01/19, dos exemplars prop del Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Núria Formatger Masferrer)

Un dels picots garsers petits (Dendrocopos minor), el 29/01/19. Foto: Núria Formatger Masferrer.

(131). Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
El 18/01/19, un exemplar prop de can Barella, a Panedes, Llagostera. (Carlos Alvarez Cros)

El grasset de muntanya (Anthus spinoletta).

(196′). Pardal roquer (Petronia petronia)
El 02/01/19, encara l’exemplar al costat del Parc de Bombers de Castell d’Aro; segona citació d’aquesta espècie a la vall. (Carlos Alvarez Cros)

El pardal roquer (Petronia petronia), el 02/01/19.

(1″). Ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica)
El 31/01/19, continua l’exemplar amb caràcters de domèstic al Parc dels Estanys de Platja d’Aro. (Carlos Alvarez Cros, Manel Alvarez Cros, Núria Formatger Masferrer, Rosa Matesanz Torrent)

L’ànec collverd (Anas platyrhynchos var. domestica), el 02/01/19.

(5′). Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)
El 27/01/19, un exemplar, a la Casa Nova, a Sant Feliu de Guíxols . (Mònica López García)

L’agapornis de Fischer (Agapornis fischeri). Foto: Mònica López García.

Esquirol (Sciurus vulgaris)
El 03/01/19, un exemplar als jardins de l’Hostal de La Gavina, a S’Agaró. (Carlos Alvarez Cros)